Єдина Країна! Единая Страна!

БІБЛІОТЕКА
ДВНЗ "Криворізький державний педагогічний університет"Навігація
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Нові надходження книг викладачів (ІV квартал 2015 р.)

Нові надходження книг викладачів
Криворізького педагогічного інституту
ДВНЗ «Криворізький національний університет»

ІV квартал 2015 р.

 

37.011
О-76    Остапчук О. Є. Творчий потенціал авторського проектування педагогічних систем : монографія / О. Є. Остапчук. – Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2012. – 176 с.

    У монографії кандидата педагогічних наук, доцента кафедри практичної психології Олени Євгенівни Остапчук обґрунтовано авторську суть педагогічної діяльності. Розкрито сутність суб’єктності учителя, можливості побудови ним «суб’єктивної педагогічної реальності». Розглянуто загальні принципи, закономірності становлення авторської педагогічної системи учителя, а також професійно значимих особистісних якостей учителя-новатора. Запропоновано систему критеріїв оптимізації діяльності вчителя, що забезпечують реалізацію авторської позиції учителя. У монографії досліджено сутність самопроектування педагога-професіонала як необхідної умови професійного становлення та самореалізації особистості.
    Рекомендовано аспірантам, магістрантам, слухачам факультетів післядипломної освіти й підвищення кваліфікації, студентам педагогічних ВНЗ, а також може використовуватися педагогами для самоосвіти.

 

 

37.043.1(082)
Г 34   Гендерна парадигма освітнього простору : зб. наук. праць. Вип. 2 / гол. ред. Т. О. Дороніна, заст. гол. ред. В. А. Гаманюк ; редкол.: З. М. Мірошник, Т. М. Мішеніна, Я. В. Шрамко. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2015. – 150 с.

   Наукове видання Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «КНУ». Головний редактор – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, керівник Центру гендерної освіти – Тетяна Олексіївна Дороніна.
     Видання містить значний доробок вчених-гендеристів, які представляють Всеукраїнську мережу осередків гендерної освіти ВНЗ.
   Розглянуто теоретико-методологічні засади гендерної освіти. Розкрито історико-педагогічні аспекти гендерного підходу в освіті. Проаналізовано гендерну компетентність педагога. Представлено досвід реалізації гендерного підходу в навчальному процесі: дитячий садок – школа – ВНЗ.
     Для науковців, викладачів ВНЗ, аспірантів, учителів шкіл.

 

37.091.12.011.3-051(075.8)
М 64   Мірошник З. М. Методи дослідження рольової структури особистості вчителя : навч.-метод. посібник / З. М. Мірошник. – Кривий Ріг : Видавець Роман Козлов, 2014. – 152 с.

    У навчальному посібнику, автором якого є доктор психологічних наук, професор кафедри практичної психології, розкрито особливості теоретико-методологічних засад до професійної психолого-педагогічної підготовки майбутніх учителів та до формування особистості вчителя нового типу. Представлено теоретичне обґрунтування методів семантичного диференціалу та ситуативно-рольового тесту у дослідженнях рольової структури особистості вчителя.
    Посібник оснащено тезаурусом.
    Для студентів вищих навчальних закладів.

 

 

373.3.016:51(075)
Н 12   На допомогу вчителю початкових класів (основні засади організації роботи з математики в 1-4 класах за програмою для загальноосвітніх навчальних закладів) : посібник / упоряд.: Т. В. Мещерякова, В. П. Кисільова-Біла, І. А. Кравцова. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2015. – 193 с.

    У посібнику, упорядниками якого є кандидати педагогічних наук, доценти кафедри змісту і методики початкового навчання – Валентина Петрівна Кисільова-Біла та Інна Адамівна Кравцова, – зібрано матеріали, які допоможуть учителю початкових класів організувати навчання з метою формування в учнів предметної математичної і ключових компетентностей відповідно до вимог освітньої галузі «Математика» Державного стандарту початкової загальної освіти та навчальної програми.
    Для учителів початкової школи.

 

 

373.5(082)
Ф 94   Фундаменталізація змісту загальноосвітньої та професійної підготовки: проблеми і перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Кривий Ріг, 22-23 жовтня 2015 року / гол. ред.: О. О. Лаврентьєва, Т. М. Мішеніна ; редкол.: О. А. Коновал, Л. О. Савченко, С. М. Щербина. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2015. – 194 с.

    До збірника увійшли матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, яка відбулась з нагоди 85-ї річниці заснування Криворізького педагогічного інституту. Основна тематика доповідей: модернізація змісту середньої та вищої освіти відповідно до сучасних загальноєвропейських тенденцій і вимог соціально орієнтованої економіки; інтеграція змісту загальноосвітньої та професійної підготовки учнівської молоді; фундаменталізація змісту загальноосвітньої та професійної підготовки засобами дидактичної інноватики; оновлення змісту середньої та вищої освіти на ґрунті застосування сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій; роль і значення дидактичної взаємодії суб’єктів навчального процесу в забезпеченні якості сучасної освіти; формування професійної мобільності суб’єктів освітнього процесу.
    Матеріали будуть корисними викладачам ВНЗ, аспірантам, студентам, педагогам закладів освіти.
    Ознайомитись з електронною версією можна за посиланням: http://elibrary.krpd.edu.ua/handle/0564/316

 

 

 

373.5.016:7.01(075.8)
В 58    Власенко І. М. Педагогічна практика з художньої культури в загальноосвітній школі : теоретичний та прикладний аспекти : навч.-метод. посібник / І. М. Власенко, І. В. Могілей. – Харків : Мачулін, 2013. – 270 с.

    У навчально-методичному посібнику викладачів факультету мистецтв, доцентів Ірини Миколаївни Власенко та Ірини Владиславівни Могілей розкрито теоретичні основи організації педагогічної практики за шкільним курсом «Художня культура». Посібник створено відповідно до Програми «Художня культура. 9–11 класи» в контексті сучасних підходів до художньої дидактики. Розроблено алгоритми поетапної підготовки художньої культури. Презентовано досвід проведення практикантами уроків та позакласних заходів культурно-мистецької спрямованості.
    Посібник адресовано студентам-практикантам факультетів мистецтв вищих педагогічних навчальних закладів. Може бути використаний вчителями, що викладають предмети художньо-естетичного циклу в ЗОШ, викладачами ВНЗ.

 

 

 

378(082)
П 24   Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. Вип. 45 / редкол.: В. А. Гаманюк, О. А. Коновал, Т. М. Мішеніна, І. В. Шелевицький, Я. В. Шрамко ; гол. ред. З. П. Бакум, заст. гол. ред. Т. О. Дороніна. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2015. – 304 с.

    У Вип. 45 розглянуто теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої та загальноосвітньої школи; розкрито актуальні питання педагогічної освіти в Україні та зарубіжних країнах; висвітлено окремі аспекти професійної підготовки педагогів; проаналізовано психолого-педагогічні особливості організації навчально-виховного процесу.
    Рекомендовано науковцям, викладачам, аспірантам, студентам.
  Ознайомитись з електронною версією можна за посиланням: http://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/1693/1322

 

 

378:[37.011.3-051:784.9]
О-35   Овчаренко Н. Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності: теорія та методологія : монографія / Н. Овчаренко. – Кривий Ріг : Видавець Роман Козлов, 2014. – 400 с.

    У монографії кандидата педагогічних наук, доцента кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування Наталії Анатоліївни Овчаренко, розроблено та обґрунтовано теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності. Вперше визначено структуру вокально-педагогічної діяльності вчителя музичного мистецтва та запропоновано модель його професійної підготовки до такого виду діяльності. Реалізація окресленої моделі уможливлено на основі впровадження організаційно-методичних умов, що передбачає інноваційні зміни у змісті, формах, методах і засобах навчання.
    Для науково-педагогічних працівників вищих навчальних педагогічних та мистецьких закладів, студентів, магістрантів, аспірантів, – усіх, хто цікавиться проблемами вокально-педагогічної діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва.

 

 

378:[37.011.3-051:80]
Ш 89   Штельмах Г. Б. Дидактичні засади формування предметних компетентностей майбутніх вчителів філологічних спеціальностей в умовах ступеневої освіти : монографія / Г. Б. Штельмах. – Кривий Ріг : СПД Залозний В. В., 2011. – 602 с.

    У монографії кандидата педагогічних наук, доцента, декана факультету іноземних мов Галини Борисівни Штельмах, висвітлено стан української вищої педагогічної освіти в умовах інформаційного суспільства. Проаналізовано дидактичні засади формування предметних компетентностей майбутніх учителів філологічних спеціальностей в умовах вищого навчального педагогічного закладу. Теоретично обґрунтовано основи педагогічної системи професійної підготовки майбутніх вчителів філологічних спеціальностей усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів й удосконалено процеси управління навчальною діяльністю майбутніх філологів у вищому навчальному педагогічному закладі. Представлено зміст та організацію навчальної діяльності з формування предметних компетентностей майбутніх філологів та виявлено принципи та фактори формування змісту навчальних курсів галузі знань «Мова та література» (англійська, німецька, російська).
    Монографію розраховано на науковців і викладачів ВНЗ, керівників освіти, студентів й магістрантів педагогічних ВНЗ.

 

378.016:7.071.2(075.8)
К 59   Кокарева Е. О. Основи диригентської підготовки : навч.-метод. посібник / Е. О. Кокарева. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2015. – 232 с.

   Навчально-методичний посібник Елеонори Олексіївни Кокаревої –  кандидата педагогічних наук, доцента кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування присвячено проблемі диригентської підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва вищих педагогічних навчальних закладів. Вміщено завдання для самостійної роботи студентів із хоровим твором: питання для самоконтролю та контролю засвоєння знань до кожного розділу, значну кількість рисунків, прикладів, вправ, завдань, додатків.
    Посібник призначено для студентів, викладачів музичних спеціальностей середніх та вищих навчальних закладів, диригентам хорових колективів, учителям музичного мистецтва загальноосвітніх шкіл, а також усім, хто цікавиться питаннями диригентської діяльності.

 

 

378.016:821.0(075.8)
М 56   Мещерякова Н. П. Актуальні питання методики викладання літератури : навч.-метод. посібник / Н. П. Мещерякова. – Кривий Ріг : КДПУ, 2011. – 125 с.

    У посібнику, автором якого є Наталя Павлівна Мещерякова – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри російської філології та зарубіжної літератури, розглянуто актуальні питання методики викладання зарубіжної літератури в школі. Висвітлено сучасні підходи до сприйняття й аналізу художнього твору, вивчення біографії письменника. Запропоновано систему методів, прийомів, видів і форм навчальної діяльності, спрямованої на розвиток емоційно-естетичної реакції на прочитаний твір, умінь і навичок креативного аналізу художнього твору, інтелектуально-творчих здібностей учнів.
    Для учителів-словесників, студентів філологічних факультетів ВНЗ.

 

 

378.147.091.322(075.8)
Б 90   Бугра А. В. Методика самостійної роботи студентів : навч.-метод. посібник / А. В. Бугра, О. А. Коновал. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2014. – 124 с.

    Навчально-методичний посібник, співавтор якого – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізики та методики її навчання Олександр Андрійович Коновал, орієнтований на допомогу студентам в організації самостійної роботи на лекційних, семінарсько-практичних заняттях та в процесі підготовки до них, оформленні результатів самостійної навчальної діяльності та їх узагальненні в період підсумкового контролю знань. Посібник оснащений термінологічним словником, практикумом (вправи для розвитку вмінь самоосвіти; методика поведінки на іспиті).
    Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ.

 

 

517(075.8)
К 68   Корольський В. В. Математичний аналіз. Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної : навч. посібник / В. В. Корольський. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2013. – 398 с.

    У посібнику, автором якого є Володимир Вікторович Корольський, кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри математики та методики її навчання, розглянуто основи теорії та практичні вправи з прикладами їх розв’язку, які стосуються диференціального та інтегрального числення функції однієї змінної.    Посібник побудовано з урахуванням вимог до кредитно-модульного навчання.
    Змістовна структура посібника складається з методичного модуля і двох навчальних модулів, які містять змістові модулі.
    Кожен навчальний модуль містить методичні поради до засвоєння теоретичного матеріалу та розв’язку практичних завдань.
    Посібник розраховано на студентів фізико-математичних факультетів та студентів технічних спеціальностей.

 

530.121(075.8)
К 64    Коновал О. А. Основи спеціальної теорії відносності : навч.-метод. посібник / О. А. Коновал. – Кривий Ріг : Видавець Роман Козлов, 2014. – 272 с.

    У навчально-методичному посібнику, автором якого є Володимир Вікторович Корольський, кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри математики та методики її навчання, викладено основні положення спеціальної теорії відносності. Особливу увагу акцентовано на фізичну інтерпретацію релятивістських ефектів. Продемонстровано використання чотиривимірного формалізму для опису та аналізу фізичних явищ. Наведено приклади розв’язання задач, що доповнюють та пояснюють особливості застосування законів релятивістської фізики.
    Посібник орієнтовано на студентів фізичних спеціальностей педагогічних університетів, аспірантів, учителів та викладачів фізики ВНЗ.

 

 

811.161.2(082)
Ф 54 Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. Вип. 13 / редкол.: Ж. К. Колоїз (відп. ред.), Г. М. Віняр, С. І. Ковпік, А. В. Козлов, Н. М. Малюга, Н. М. Шарманова.  – Кривий Ріг : ДВНЗ «КНУ», 2015. – 470 с.

    У вип. 13 порушено актуальні проблеми сучасної філології. Розглянуто традиційні й нетрадиційні підходи до різних лінгвістичних та літературознавчих явищ. Розкрито питання структури і семантики мовних одиниць, лінгвістики і поетики тексту. Представлено важливі аспекти викладання мов у школі та ВНЗ.
    Для науковців-філологів, учителів-словесників навчальних закладів та студентів – майбутніх філологів.
    Ознайомитись з електронною версією можна за посиланням: http://journal.kdpu.edu.ua/filstd/issue/view/75/showToc

 

   

 

811.161.2'271 (075.8)
Ш 26    Шарманова Н. М. Мова професійного спілкування : навч. посібник / Н. М. Шарманова. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2013. – 56 с.

    У навчальному посібнику кандидата філологічних наук, доцента кафедри української мови Наталі Миколаївни Шарманової, представлено систему теоретичної і практичної підготовки майбутнього фахівця з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Задля поглиблення студентами знань з української мови з урахуванням профілю підготовки та специфіки використання у професійній діяльності основних засад культури фахової мови подано теоретичний і практичний блоки.
    Розроблений за кредитно-модульною системою посібник передбачає підвищення загального мовного рівня майбутнього спеціаліста, розширення й удосконалення знань з ділового й писемного мовлення, допомогу в оволодінні мовною культурою професійного спілкування як складовою загальнонаціональної культури.

 

 

811.161.2'373.7
К 61   Колоїз Ж. В. Паремійний корпус Михайла Стельмаха [словник-довідник] / Ж. В. Колоїз, Н. А. Березовська-Савчук. – Кривий Ріг : НПП Астерікс, 2015. – 326 с.

    У словнику-довіднику, авторами-упорядниками якого є доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Жанна Василівна Колоїз і кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри Наталя Анатоліївна Березовська-Савчук, систематизовано паремійний масив, засвідчений у творчому доробку Михайла Стельмаха. Національна пареміологія, репрезентована у творчому доробку Михайла Стельмаха, є невичерпним джерелом для дослідження духовного потенціалу українського народу.
    У виданні репрезентовано паремії як національно-культурні знаки, у яких віддзеркалені, з одного боку, багатовіковий досвід, життєва мудрість, світогляд, вірування, звичаї і традиції українського народу, з іншого, – індивідуально-авторське світобачення і сприйняття навколишньої дійсності.
    Реєстр словника-довідника нараховує 1696 словникових статей.
   Видання призначено для науковців-філологів, аспірантів, учителів-словесників, студентів, усіх, хто цікавиться паремійним багатством і творчістю Михайла Стельмаха.

811.161.2'42:39(082)
Л 59   Лінгвокультурологічна та етнолінгвістична інтерпретація слова й тексту. Хрестоматія / упоряд.: Т. І. Вавринюк, Ж. В. Колоїз, Н. М. Малюга, Н. М. Шарманова ; за ред. Ж. В. Колоїз. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2015. – 221 с.

    Хрестоматія містить наукові статті учасників фундаментального проекту «Лінгвальний простір духовного коду», які свого часу були опубліковані в різних виданнях, однак не завжди є доступними для наукової спільноти, зокрема й для студентства.
    Зібраний науковий доробок викладачів кафедри української мови – доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри – Жанни Василівни Колоїз і доцентів, кандидатів філологічних наук Тетяни Іванівни Вавринюк, Наталі Миколаївни Малюги, Наталі Миколаївни Шарманової – репрезентує мову (слово) як найважливіший чинник національної свідомості, що забезпечує комфортне існування людини в суспільстві, дає змогу виробити систему загальнонародних, національно зумовлених уявлень, пізнати національний характер.
    Хрестоматія стане в нагоді передусім студентам-філологам під час вивчення навчальної дисципліни «Етнолінгвістика».

821.09(082)
Л 64   Літератури світу : поетика, ментальність і духовність : зб. наук. праць. Вип. 5 / редкол.: С. І. Ковпік (гол. ред.), Н. Г. Мельник, О. А. Галич [та ін.]. – Київ : НВП Інтерсервіс, 2015. – 231 с.

    Збірник присвячено вирішенню базових проблем літературознавства на матеріалах творів літератур світу – питань практично-еволюційної поетики й теоретичної по етології, осягненню найрізноманітніших проявів індивідуально-особистісної, групової, соціальної, етнічної та національної специфіки художнього мислення (ментальності), а також розвитку наявних і формуванню нових концептуальних бачень однієї з найскладніших проблем – духовності літератур світу.
    Для науковців-філологів, аспірантів, студентів – майбутніх філологів і вчителів-словесників навчальних закладів.
    Ознайомитись з електронною версією можна за посиланням: http://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/issue/view/70

911.2(075.8)
Х 73    Холошин І. В. Педагогічна геоінформатика : навч. посібник. Ч. 2 : Супутникова навігація / І. В. Холошин. – Кривий Ріг : ФО-П Чернявський Д. О., 2014. – 124 с.

    Видання є другою частиною навчального посібника  «Педагогічна геоінформатика», автором якого є Ігор Віталійович Холошин, кандидат геолого-мінералогічних наук, завідувач кафедри економічної і соціальної географії та методики викладання, присвяченого питанням запровадження геоінформаційної освіти в педагогічних ВНЗ України.
    У посібнику розкрито освітній потенціал технологій супутникової навігації в шкільній географії. У теоретичній частині викладено історію розвитку супутникової навігації, загальні принципи функціонування супутникових навігаційних систем та детально охарактеризовано головні технічні й методичні підходи, що забезпечують необхідний набір знань для користувача системи GPS.
    У практичній частині посібника детально, на конкретних прикладах проаналізовано педагогічні технології запровадження супутникової навігації у практику сучасної школи в різних формах організації навчання.
    У додатку до посібника подано методичні розробки для проведення практичних і лабораторних робіт різного тематичного змісту.
    Посібник розраховано на студентів-географів педагогічних ВНЗ, а також вчителів географії ЗОШ, коледжів, ліцеїв.

911.5(477.63)
Д 33   Денисик Г. І. Похідні процеси та явища в ландшафтах зон техногенезу : монографія / Г. І. Денисик, Г. М. Задорожня. – Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2013. – 219 с.

    У монографії, співавтором якого є кандидат географічних наук, доцент кафедри фізичної географії, краєзнавства та туризму Ганна Михайлівна Задорожня, розглянуто підходи до розуміння сутності й ролі похідних процесів та явищ у ландшафтах зон техногенезу та удосконалено методику їх дослідження на регіональному рівні. Виділено чинники та ознаки, що зумовлюють їхнє різноманіття. Встановлено, що похідні процеси в ландшафтах зон техногенезу є основними ланками у формуванні парадинамічних зв’язків між гірничопромисловими й іншими прилеглими ландшафтами.
    На прикладі Криворізької ландшафтно-технічної системи упродовж 2005–2012 років досліджені особливості активізації похідних процесів і явищ як основних ландшафтотвірних чинників для обґрунтування заходів щодо їх оптимізації й управління.
      Для географів, біологів, екологів, фахівців галузей охорони природи, краєзнавців, студентів.

Підготували: О. А. Дікунова, зав. інформаційно-бібліографічного відділу
Ю. С. Душко, бібліограф ІІ кат.

Навігація
Відкритий доступ

Copyright MyCorp © 2020