Єдина Країна! Единая Страна!

БІБЛІОТЕКА
ДВНЗ "Криворізький державний педагогічний університет"Навігація
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Психологія екстремальних і кризових ситуацій

      Надзвичайні, кризові ситуації отримують в сучасних соціально-політичних умовах все більш широке поширення. Постійне збільшення темпу нашого життя, інформаційна насиченість, техногенні, стихійні та природні катаклізми, побудова багатоповерхівок, недотримання правил безпеки людиною – це все призводить до непередбачуваних наслідків. Сукупність цих факторів призводить до психічної напруги, крайніми формами вираження якої є стресогенні реакції особистості. Ситуації, що призводять до такого стану називають екстремальними. Однією з актуальних проблем сьогодення є проблема підвищеної небезпеки життєдіяльності особистості. Тому інтерес до психології екстремальних ситуацій у сучасному світі неухильно зростає, як серед політиків, соціологів, філософів, так і серед практичних психологів. Психологія екстремальних ситуацій складає до теперішнього часу один з найважливіших розділів прикладної психології, який включає в себе як діагностику психічних станів людини, що переживає або пережив надзвичайні обставини, так і напрями, методи, техніки, прийоми психологічної допомоги: психологічної корекції, консультування та психотерапії.
 

 

 

 

15
В 19 Василюк Ф. Е. Психология переживания: анализ преодоления критических ситуаций / Ф. Е. Василюк. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1984. – 200 с.

    Монографія присвячена дослідженню критичних життєвих ситуацій і процесів їх подолання. Проаналізовано ситуації стресу, фрустрації, внутрішнього конфлікту і життєвої кризи. Щоб справитися з цими ситуаціями, пережити їх, людині необхідно виконати часом болісну внутрішню роботу з відновлення душевної рівноваги, осмислення життя. Встановлення та систематизація основних закономірностей процесу переживання – те нове, що вносить книга в психологію подолання критичних ситуацій.
      Книга розрахована на психологів, психотерапевтів, філософів, педагогів, працівників служб соціально-психологічної допомоги населенню

 

 

159.942.5(075.8)
К 68        Корольчук М. С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах : навч. посіб. / М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк. – К. : Ніка-Центр, 2006. – 580 с.

      У роботі розглядаються сучасні проблеми, шляхи та засоби комплексного соціально-психологічного забезпечення професійної діяльності спеціалістів різних галузей в звичайних та екстремальних умовах. Представлено апробовані ефективні методи психологічної діагностики, систему заходів збереження і відновлення функціональних станів, працездатності спеціалістів, особливості забезпечення адекватної адаптації, надійності і безпеки діяльності в звичайних та екстремальних умовах, зміст та методи атестування персоналу і сімейного консультування.
     Книга призначена для підготовки магістрів, аспірантів, перепідготовки і підвищення кваліфікації практичних психологів за спецкурсами і програмами вибору ВНЗ стаціонарної чи заочної форми навчання.
      Посібник може використовуватись і в системі підготовки психологів та соціальних працівників за програмою спеціалістів і бакалаврів на старших курсах.
     Зміст соціально-психологічного забезпечення в звичайних та екстремальних умовах, а особливо методики дослідження, які представлено в роботі, будуть цікавими і корисними для практичних психологів, викладачів, науковців, працівників соціально-психологічних служб, кадрових органів, владних структур і для широкого кола читачів, які прагнуть до самовдосконалення.

 

 

15
Л 33    Лебедев В. И. Личность в экстремальных условиях / В. И. Лебедев. – М. : Политиздат, 1989. – 304 с.

      У книзі доктора психологічних наук В. І. Лебедєва, відомого читачеві за книгами «Психологія і космос» (написана спільно з Юрієм Гагаріним), «Психологічні проблеми міжпланетного польоту» (написана спільно з льотчиком-космонавтом А. А. Леоновим) та ін., узагальнюється великий матеріал, що характеризує особливості психологічної діяльності в екстремальних умовах (космічний та авіаційний політ, плавання на підводних човнах, знаходження в полярних зонах і т. п.). У зв'язку з цим аналізується ряд загальних закономірностей психічного відображення.

 

 

15
П 86   Психология  возрастных кризисов : хрестоматия / сост. К. В. Сельченок. – Мн. : Харвест, М. : ACT, 2001. – 560 с. – (Библиотека практической психологии).

    На рівні буденної свідомості люди зазвичай вважають, що людина залишається тотожною сама  собі протягом усього життя. Однак життєвий шлях кожного з нас включає в себе не тільки відносно спокійні періоди, але й напружені моменти інтенсивних трансформацій. Вік - поняття як біологічне, так і психологічне. Вікові кризи є свого роду перехрестями долі, обійти які не може ніхто. Будь-яка криза - це і небезпека психічного зриву, і переоцінка пройденого шляху, і відкриття нових можливостей. Кризи відбуваються незалежно від бажання і волі людини. Тому варто підготуватися до них заздалегідь, озброївшись науковими знаннями про особистісний розвиток.
    Книга призначена тим, хто серйозно цікавиться перспективним плануванням власного життя. Розміщені в ній відомості є важливим елементом психологічної культури, а для багатьох можуть виявитися просто рятівними при зіткненні з проблемами вікових криз.

 

 

159.943
П 86    Психология экстремальных ситуаций : хрестоматия / сост. А. Е. Тарас, К. В. Сельченок. – М. : ACT, Мн. : Харвест, 2002. – 480 с. – (Библиотека практической психологии).

    У житті надзвичайно багато екстремальних ситуацій. Бандитські напади та збройні сутички, аварії транспортних засобів та катастрофи на промислових підприємствах, природні катаклізми, розпад сімейних відносин, бійки і сварки на побутовому ґрунті, безробіття та безгрошів'я - всього не перелічити.
      Щоб навчитися вибирати правильну лінію поведінки в таких ситуаціях, а по можливості і не потрапляти в них, треба досконально розбиратися в психологічних особливостях мислення, переживань і поведінки людей, що перебувають в стані стресу. У цьому вам допоможуть матеріали даної хрестоматії.
       Розрахована на читачів, які цікавляться проблемами психології.

 

 

615.851(082)
П 86    Психология экстремальных ситуаций / под ред. В. В. Рубцова, С. Б. Малых. – М. : Психологический ин-т РАО, 2008. – 304 с.

     У збірнику представлені матеріали, присвячені теоретичним і практичним проблемам надання допомоги людям, постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій. Розглянуто загальні питання організації медико-психологічної роботи з людьми, що пережили посттравматичний стрес, а також конкретні прийоми і методи реабілітації постраждалих.
    Матеріали збірника можуть бути корисні психологам, лікарям та іншим фахівцям, що стикаються з проблемами організації допомоги людям, які опинилися в екстремальних психологічних ситуаціях.

159.942.5
Р 65        Розов В. И. Психология экстремальных ситуаций: адаптивность к стрес­су и психологическое обеспечение: научно-практическое пособие / В. И. Розов. – К. : КНТ; Саммит-Книга, 2012. – 480 с.

   У книзі розглядаються теоретичні та практичні питання психологічного забезпечення діяльності в екстремальних і надзвичайних ситуаціях. Її особливість – авторський підхід до проблеми психологічного забезпечення і адаптивних здібностей до стресу.
   Описано адаптивні здібності до стресу, неадапивні стани і неадаптивне поводження в екстремальних умовах. Особлива увага приділяється базовим і оперативним методам копінга неадаптивних станів.
     Посібник містить психодіагностичні методики оцінки копінга, адаптації та адаптивності до стресу, а також неадаптивних і дезадаптивних станів.
    Для практичних психологів, соціальних працівників, педагогів, фахівців, що виконують функції психологічного забезпечення в екстремальних і надзвичайних ситуаціях.

 

 

159.942.5(075)
Р 70 Ромек В. Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях / В. Г. Ромек, В. А. Конторович, Е. И. Крукович. – СПб. : Речь, 2007. – 256 с.

    У посібнику розглядаються відносно нові напрямки психологічної практики і терапії, що виникли у відповідь на потреби нормалізації психічного стану людей, які потрапили в кризову ситуацію. Посібник присвячений практичним проблемам кризової інтервенції: принципам кризової допомоги, розпізнаванню ознак трансформації природного процесу переживання втрати, діагностиці ступеня суїцидального ризику. Як приклад психотерапевтичних інтервенцій представлені поведінкові методи психотерапії кризових станів.
   Посібник призначений для практикуючих психологів, психотерапевтів та студентів психологічних факультетів.

 

 

159.943
С 50        Смирнов Б. А. Психология  деятельности в экстремальных ситуациях  /  Б. А. Смирнов, Е. В. Долгополова. – X. : Изд-во Гуманитарный Центр, 2007. – 292 с.

     У цій книзі представлені загальні закономірності діяльності людини в екстремальних умовах і основні методологічні принципи її вивчення. Велику увагу автори приділили характеристиці екстремальних факторів, обумовлених впливом зовнішнього середовища та особливостями виконуваної діяльності. Окремо виділені інформаційні фактори, параметри толерантності до психологічного стресу та готовності до діяльності в екстремальних умовах. Але, крім того, в книзі є практичні рекомендації для того, щоб підвищити ефективність діяльності в цих умовах: психологічна профілактика стресу, психологічна підтримка, методи психогігієни та реабілітації.
    Книга буде корисна для викладачів і студентів за спеціальністю «психологія праці», «інженерна психологія», а також для практиків, які мають справу зі складними видами діяльності.

 

 

159.9.072
Т 45    Титаренко Т. Життєві кризи: технології консультування:  в 2 частинах / Т. Титаренко. – К. : Главник, 2007. – Ч. 1. - 144 с.; Ч. 2 – 176 с. (Серія «Психол. інструментарій»).

      Ч. 1   У книжці розглянуто особливості кризового психологічного консультування. Значну увагу приділено вимогам до кризового консультанта, стилю його роботи та профілактиці професійного вигоряння. Читач знайде всебічну характеристику життєвої кризи, типових ставлень людини до неї, технік життя у складних умовах та можливостей самоопанування. Книжка є першою частиною навчального посібника, присвяченого технологіям надання психологічної допомоги.
    Матеріали посібника будуть корисні практичним психологам, соціальним працівникам, педагогам, вихователям, студентам соціально-психологічних та педагогічних факультетів.
    Ч. 2 У книжці запропоновано способи психологічної допомоги людині, що переживає життєві кризи протягом всього життя, від кризи народження до кризи вмирання. Розглянуто технології консультування вагітних, молодих батьків, дітей раннього, дошкільного, молодшого шкільного, підліткового віку, їхніх учителів. Визначено шляхи подолання криз зрілого та похилого віку, криз, що супроводжують тяжке соматичне захворювання.
    Матеріали посібника будуть корисні практичним психологам, соціальним працівникам, педагогам, вихователям, студентам соціально-психологічних та педагогічних факультетів.

 

 

159.942.5
Ш23        Шапарь В. Б.  Психология кризисных ситуаций / В. Б. Шапарь. –   Ростов-на-Дону. : Феникс, 2008. – 452 с.

    Не варто думати, що криза завжди і неодмінно пов'язана  з екстремальною ситуацією. Криза буває і віковою, і пов'язаною з втратою близьких, і  такою, що виникла на тлі краху базових ілюзій, і як результат жорстокого поводження з людиною, і такою, що виникла в результаті терору. Може вона виникати і на тлі тривоги: смерті й долі, провини і засудження, тривоги порожнечі і втрати сенсу життя.
    Дана книга роз'яснює психологічний механізм різних кризових ситуацій і пропонує стратегію подолання супутніх їм психічних травм.
    Книга призначена як для фахівців-психологів, що займаються питаннями кризової психології, так і для широкого кола читачів.

Див. також науково-допоміжний бібліографічний покажчик
"Особистість у кризових та екстремальних життєвих ситуаціях"

Навігація
Відкритий доступ

Copyright MyCorp © 2021