Єдина Країна! Единая Страна!

БІБЛІОТЕКА
ДВНЗ "Криворізький державний педагогічний університет"Навігація
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Теорія та практика психокорекції у дошкільних та загальноосвітніх закладах

   Найважливішим завданням практичної психології є надання допомоги людині в самоактуалізації та самореалізації її внутрішнього потенціалу, у досягненні гармонії її внутрішнього світу, поліпшенні суб’єктивного самопочуття і зміцненні психологічного здоров’я. Психокорекційна робота в дошкільних та загальноосвітніх закладах є одним з видів надання психологічної допомоги особистості.
   Психологічна корекція – це «допомога людям конкретними методами». Практичному психологу необхідно глибоко розуміти особливості розвитку особистості, тому що психокорекційний вплив повинен бути як найтоншим, делікатним і специфічним для кожної людини.
   Основний обсяг роботи з психологічної корекції пізнавальної сфери найдоцільніше проводити з дітьми старшого дошкільного віку і молодшого шкільного віку (5-11 років) з метою вдосконалення психічних процесів, які забезпечують успішність навчальної діяльності. Подібні заняття з дітьми раннього віку (2-5 років) мають формуючий, навчальний характер. Для дітей 11-15 років вони можуть служити засобом самовдосконалення.
   Психокорекційна робота спрямована на розвиток тих сторін психічної діяльності, які не повністю сформовані в даної дитини. З одними дітьми потрібно більше працювати над розвитком уваги, інших слід учити прийомів запам’ятовування, у третіх – виробляти навички самоконтролю. Комплексне застосування корекційних завдань сприятиме розвитку всіх сторін пізнавальної сфери дитини.
159.922(07)
К66           Корекційні заняття з розвитку психічних процесів у дітей 4-6 років: [діагностика і корекція пам’яті, уваги, мислення] / упоряд. Т.Г.Червонна. – К.: Шк. світ, 2009. – 128 с. (Б-ка «Шкільного світу»).
 
   У книзі вміщено рекомендації щодо діагностики та розвитку пам’яті, уваги, мислення, уяви у дітей віком від 4 до 6 років; коспекти корекційних занять, основною метою яких є розвиток психічних процесів, формування в дітей уміння мислити самостійно, творчо, зосереджувати, розподіляти й переключати увагу, запам’ятовувати і відтворювати інформацію; знаходити нестандартні рішення тощо. Книга містить теоретичний матеріал, діагностичний інструментарій та корекційні заняття.
   Для психологів дошкільних закладів.
159.922(075.8)
К89               Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції / Світлана Борисівна Кузікова. – Суми: Університетська книга, 2008. – 384 с.
 
   У посібнику висвітлюються питання психологічної корекції розвитку особистості дітей, підлітків, юнацтва. Розглядаються теоретичні основи психокорекційної практики, методи корекції пізнавальної діяльності в дитячо-юнацькому віці та аналізуються особливості використання психокорекційних методів.
   Розраховано на студентів психологічних факультетів та відділень педуніверситетів, фахівців у галузі практичної психології та психологічної служби.
15
М54 Методы эффективной психокоррекции: Хрестоматия / сост. К.В.Сельченок. – Минск: Харвест, М.: АСТ, 2001. – 816 с.
 
   В хрестоматии представлены методы коррекции, которые оказывают помощь читателям разобраться в механизмах управления человеческой психики.
   Пособие предназначено студентам, практическим психологам, социальным работникам и всем тем, кого интересуют вопросы психокоррекционной работы в дошкольных и общеобразовательных учреждениях.
159.922.7
М60      Мілютіна К.Л. Форми психокорекційного впливу / Катерина Леонідівна Мілютіна. – К.: Главник, 2007. – 144 с.
 
   У посібнику представлено технологію психокорекційної роботи практичного психолога та основ його компетентності з цього напрямку роботи. Психолог, який займається психологічною корекцією, має почати з самовизначення, усвідомлення власного сенсу саме такої діяльності. Автор охарактеризовує різні методи корекції пізнавальної діяльності в дитячому віці.
   Матеріали підручника будуть корисні практичним психологам, соціальним працівникам, педагогам, вихователям, студентам соціально-психологічних та педагогічних факультетів.
 
159.922
О-74    Осипова А.А. Общая психокоррекция: учебное пособие / Алла Анатольевна Осипова. – М.: --Сфера, 2004. – 512 с.
 
   Автор анализирует основные модели психокоррекции, рассматривает её виды, цели и задачи. Анализ теоретических подходов сопровождается описанием конкретных методик и технологий.
   Пособие предназначено студентам, практическим психологам, социальным работникам.
159.9.072
Т35      Терлецька Л. Психокорекція засобами малюнку / Лариса Терлецька. – К.: Главник, 2007. – 144 с. (Серія «Психологічний інструментарій»).
 
   У посібнику представлено аналіз теорії і практики психодіагностики і корекції засобами малюнку. Графічні зображення дозволяють дитині перейти від переживання первісної втрати, страждань до відновлення самоконтролю, самооцінки і гарного настрою, а також розкривають розуміння зв’язків особистості зі світом, особливостей поведінки, емоційного стану тощо.
   Матеріали посібника будуть корисні практичним психологам, соціальним працівникам, педагогам, вихователям, студентам соціально-психологічних та педагогічних факультетів.
159.922.7
Я92        Яценко Т.С. Основи глибинної психокорекції: навчальний посібник / Тамара Семенівна Яценко. – К.: Вища школа, 2006. – 382 с.
 
   Розкрито теорію глибинної психокорекції за методом активного соціально-психологічного навчання (АСПН), що проілюстровано феноменологією психокорекційного процесу. Висвітлено прикладні аспекти застосування АСПН у школі, в роботі з підлітками і вчителями, а також батьками. Подано методики роботи з предметними моделями (іграшками), казками, семантикою висловлювань.
   Для студентів вищих навчальних закладів. Буде корисним викладачам вищих навчальних закладів та психологам практикам.
15(075.8)
Я92        Яценко Т.С. Психологічні основи групової психокорекції: навчальний посібник / Тамара Семенівна Яценко. – К.: Либідь, 1996. – 264 с.
 
   У посібнику висвітлено теоретичні основи, організаційні принципи й методи групової психокорекції, загальні тенденції захисної поведінки на макро-, мезо‑ та мікрорівнях, що об’єктивуються на емпірічному матеріалі комплексу тематичних психомалюнків.
   Для студентів психологічних факультетів і фахівців у галузі практичної психології та психологічної служби.

Навігація
Відкритий доступ

Copyright MyCorp © 2020