Єдина Країна! Единая Страна!

БІБЛІОТЕКА
ДВНЗ "Криворізький державний педагогічний університет"Навігація
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Великий українець (з нагоди 150-річчя від дня народження М. С. Грушевського)

 

 

Михайло Сергійович Грушевський

(1866 - 1934)

«Я хочу жити, щоб працювати,
страждати і боротись разом з вами».
М.Грушевський.

Грушевський – це вчений світового рівня, творча спадщина якого вражає своїм тематичним діапазоном, енциклопедичністю, універсальністю. Його перу належать близько двох тисяч праць з історії, соціології, літератури, етнографії, фольклору. Ще й досі неповною мірою досліджено його публіцистику, епістолярний доробок. Та насамперед він увійшов у вітчизняну історію як її великий літописець, автор фундаментальної „Історії України-Руси”, справедливо названої метрикою нашого народу. Створена ним цілісна концепція українського історичного процесу увібрала в себе кращі здобутки сучасної йому української науки, була осяяна високою свідомістю і тому стала стрижневою ідеєю українського відродження. Очоливши Центральну Раду, він був глибоко переконаний, що нова українська державність має базуватися на принципах демократії і закону. Своєю працею М. Грушевський закладав міцні підвалини української державності. Пам’ять про нього вічна, наукові праці – невичерпне джерело мудрості.

 

ПРАЦІ М. С. ГРУШЕВСЬКОГО

 

 

 

94(477)
Г 91   Грушевський, М. Твори : у 50 т. / М. Грушевський ; гол. ред. П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич [та ін.] – Львів : Світ, – Львів : Світ, 2002-….

    Найповніше 50-томне видання творчої спадщини видатного вченого і громадського діяча (всі опубліковані й неопубліковані твори, його епістолярна, мемуарна спадщина й архів). Виходить з 2002 у видавництві «Світ» (Львів).
    Кожний окремий том упорядковують фахівці з інститутів археографії, археології, історії України, літератури, співробітники архівних установ і музеїв Львова та Києва.
    У першому томі кожної серії вміщена вступна стаття, яка досліджує окремий напрям діяльності вченого. Закінчуються томи коментарем, примітками і покажчиками.

 

 

Т. 2 : Суспільно-політичні твори (1907-1914) – 2002. – 704 с.
    2 том є продовженням серії «Суспільно-політичні твори» 50-томного зібрання праць М. С. Грушевського. У ньому вміщені публіцистичні статті вченого, що друкувалися у 1907-1914 рр. у журналі «Літературно-науковий вісник»;
Т. 3 : Суспільно-політичні твори (1907-березень 1917).– 2005. – 774 с.
    3 том серії «Суспільно-політичні твори» 50-томного зібрання праць М. С. Грушевського хронологічно пов'язаний з попереднім томом. У ньому вміщені статті історика, друковані в періодичних виданнях від 1907 р. до початку Української революції (березень 1917 р.). Сюди увійшли публікації з «Ради», «Діла», «Села», «Засіву», «Украинской жизни» та ін., а також низка маловідомих публіцистичних праць, виявлених під час упорядкування тому ;
Т. 4 : Суспільно-політичні твори (доба Української Центральної Ради, березень 1917 – квітень 1918) : кн. 1. – 2007. – 432 с.
    Перша книга 4 тому 50-томного зібрання праць М. С. Грушевського продовжує серію суспільно-політичних творів і вміщує публіцистичний доробок видатного історика й державного діяча доби Української Центральної Ради. Статті, промови та звернення М. С. Грушевського, видруковані на сторінках періодичних видань упродовж березня 1917р. - квітня 1918 р., а також ширші праці, що вийшли окремими брошурами, стали вагомим внеском у розробку концепції Української революції та залишилися важливим джерелом для вивчення й осмислення бурхливих поточних подій зазначеного історичного періоду;
Т. 6 : Історичні студії та розвідки (1895-1900). – 2004. – 696 с.
    6 том зібрання праць М. С. Грушевського є продовженням серії «Історичні студії та розвідки» і охоплює період 1895-1900 рр. У ньому вміщені публікації документів, джерелознавчі розвідки і передмови, історичні статті та науково-інформаційні матеріали;
Т. 7 : Історичні студії та розвідки (1900-1906) / М. Грушевський. – Львів : Світ, 2005. – 792 с.
    7 том зібрання праць М. С. Грушевського продовжує серію «Історичні студії та розвідки» і охоплює період 1900-1906 рр. У ньому вміщені археографічні публікації, передмови, історичні статті, огляди, рецензії та некрологи пам'яті видатних постатей того часу;
Т. 8 : Історичні студії та розвідки (1906-1916).– 2007. – 776 с.
    8 том зібрання праць М. С. Грушевського продовжує серію «Історичні студії та розвідки» і охоплює період 1906-1916 рр. У томі вміщені численні історичні статті, огляди, рецензії, археографічні передмови та публікації вченого, некрологи й посмертні згадки про істориків, суспільних діячів — сучасників Грушевського;
Т. 9 : Серія: Історичні студії та розвідки (1917-1923) – 2009. – 592 с.
    9 том зібрання праць М. С. Грушевського продовжує серію «Історичні студії та розвідки» і охоплює період 1917-1923 рр., а також містить додатки за роки 1908-1916. У томі вміщені історичні статті, огляди, науково-популярні праці вченого;
Т. 11 : Літературно-критичні та художні твори. Літературно-критичні праці (1883-1931) По світу. – 2008. – 784 с.
    Том 11 зібрання праць М. С. Грушевського у 50-ти томах відкриває серію «Літературно-критичні та художні твори», до якої увійшли статті, виступи, передмови та рецензії Грушевського на літературні теми. Тексти, написані упродовж 1883-1931 рр., окреслюють читачеві позицію вченого щодо цілої низки літературних явищ і постатей кінця XIX-початку XX ст., визначають його роль у тогочасному літературному процесі. Також у томі опубліковане культурологічне есе «По світу», в основу якого покладені враження від подорожей найвизначнішими містами Італії;
Т. 14 : Рецензії та огляди (1888-1897).–2008. – 432 с.
    Том 14 розпочинає нову серію повного зібрання творів М. С. Грушевського в 50 т. – «Рецензії та огляди». Видатний історик написав упродовж свого життя близько 700 рецензій, оглядів, бібліографічних заміток на історичну тематику, фактично започаткувавши українську рецензійну школу. Його публікації в цьому науковому жанрі є вагомим внеском в українську історіографію.

 

ПРАЦІ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

 

 

94(477)
Г 91   Грушевський, М. С. Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця XIV сторіччя / М. С. Грушевський. – Київ : Наукова думка, 1991. – 560 с.

    Репринт видання 1891 р. Книга – перша синтетична праця видатного українського вченого, написана ще на студентській лаві. У ній на широкому джерельному матеріалі висвітлюється політична історія Київської землі, її економіка, культура та релігія. Тема нарису була запропонована молодому Грушевському історико-філологічним факультетом Київського університету. Робота виконувалася під керівництвом В. Б. Антоновича, який запропонував вченій раді університету цю працю удостоїти золотої медалі. Наукова критика відзначила прекрасне знання джерел, здатність до критичного аналізу історичних концепцій, дослідницький талант М. С. Грушевського. Окремі частини цього нарису увійшли до монументальної багатотомної “Історії України-Руси”.

 

94(477)
Г 91   Грушевський, М. Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх / М. Грушевський. – Київ : Видавничий дім «КМ Academia", 1994. – 256 с.

    Книга є ретельно відредагованим і, за словами автора, приладженим для учнів і початківців виданням. Вона повністю відповідає концепції вченого, в основу якої покладено не діяння князів і царів, а суспільно-політичний лад, культуру, етнографію, правові засади – все те, що створює долю народу.
    Книга вперше побачила світ 1920 році, але значного поширення тоді не набула. Майже весь тираж цього видання був знищений ще за життя автора. Відображено історію України до заснування Київської держави, литовсько-польська і козацька доба, упадок козаччини і українського життя.

 

94(477)
Г 91   Грушевский, М. Очерк истории украинского народа / М. Грушевский. – 2-е изд. – Київ : Либідь, 1991. – 400 с.

    У книзі відомого українського історика викладається історія українського народу з часів Київської держави до початку XX в. Пропонуються оригінальні трактування найважливіших історичних подій, характеристики видатних діячів національної історії.

 

94(477)
Г 91   Грушевский, М. Иллюстрированная история Украины / М. Грушевский. – Киев : МПП "Левада", 1997. – 695 с.

    «Ілюстрована історія України» М. Грушевського – видатна пам'ятка вітчизняної історичної думки. Перше видання цієї наукової праці було здійснено в 1911 році. Михайло Грушевський – науковець зі світовим ім'ям, видатний український політик – кинув виклик офіційній російській історіографії. У баченні автора історія України перш за все самобутня і насичена подіями європейського та загальносвітового значення. Книга доповнена статтями, які висвітлюють сучасний період української історії. Великий інтерес представляють документальні матеріали, що увійшли до цього видання.
    «Ілюстрована історія України» М. Грушевського рекомендована для школярів, абітурієнтів, студентів вищих навчальних закладів усіх профілів, а також для тих, хто самостійно вивчає історію нашої батьківщини.

 

94(477)
Г 91   Грушевський, М. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями / М. Грушевський. – Донецьк : БАО, 2008. – 736 с.

    Книга в цілому зображує становлення й розвиток народу, економіки, культури і державності України, яка ніколи не вдавалась до експансії і постійно вела визвольні війни, захищаючи сусідні країни від татаро-турецької навали. У цьому виданні перша російська публікація книги (Санкт-Петербург, 1913) видатного українського історика (1866-1934) доповнена новим текстом з останнього авторського видання (Відень, 1921 – звірено з ним) нарисом відомого сучасного історика Владислава Верстюка, який продовжує оповідь Грушевського до наших днів. Книга ілюстрована старовинними географічними картами, побутовими і батальними гравюрами, а також містить хрестоматію найважливіших документальних матеріалів з вітчизняної історії.

 

94(477)
Г 91   Грушевський, М. Ілюстрована історія України : репринтне відтворення видання 1913 року / М. Грушевський. – Київ, 1990. – 524 с. – (Пам’ятки іст. Думки України).

    Репринтне відтворення видання 1913 року.

 

94(477)
Г 91   Грушевський, М. Ілюстрована історія України / М. Грушевський. – Київ : Наукова думка, 1992. – 544 с. – (Пам'ятки іст. думки України).

    У дослідженні визначного українського вченого висвітлена історія України від найдавніших часів до 20-х рр. ХХ ст. По суті це узагальнення ідей, які М. С. Грушевський найбільш повно реалізував  на сторінках багатотомної «Історії України-Руси».
    Друкується за останнім прижиттєвим виданням (Київ; Відень 1921).

 

94(477).04
Г 91   Грушевський, М. Історія України-Руси : в 11 томах, 12 книгах. Т. 4 : XIV - XVI віки - відносини політичні / М. Грушевський. – Київ : Наукова думка, 1993. – 544 с. – (Пам'ятки історичної думки України).

    Висвітлено політичну історію українських земель у складі Великого князівства Литовського та королівства Польського протягом XIV – середини XVI ст.(до 1569 р.).
    Для істориків, археологів, етнографів, філологів, всіх, хто цікавиться історичним минулим України.

 

94(477)
Г 91   Грушевський, М. С. На порозі Нової України / М. С. Грушевський. – Київ : Наукова думка, 1991. – 128 с.

    Книжка становить собою збірник статей і промов українського вченого і державного діяча М.Грушевського, написаних і виголошених ним протягом 1917-1918 рр. Автор розкриває історичну неминучість перемоги українського народу в боротьбі за державність і незалежність, окреслює напрями розвитку всіх сфер життя Нової України, характеризує її державні символи, грошові одиниці, новий адміністративний поділ, розкриває демократичні здобутки Української Народної Республіки.
    Репринт з видання 1918 року.

 

94(477)
Г 91   Грушевський, М. С. Хто такі українці і чого вони хочуть / М. С. Грушевський. – Київ : Знання, 1991. – 240 с.

    Хто українці, і кого українці приймуть у свої ряди як свого товариша? Таке питання ставить М. Грушевський і дає відповідь. Українець – це, по-перше, той, хто зроду українець, родився і виріс з українською мовою на устах і хоче тепер йти спільно зі своїм народом, хто хоче працювати для його добра, боротися за його свободу і кращу долю. По-друге, українець також кожний, хто щиро хоче бути з українцями і почуває себе їх однодумцем і товаришем, членом українського народу, бажає працювати для його добра. «Якого б не був він роду, віри чи звання – це не важливо».

 

94(477)
Г 91   Грушевський, М. С. Як жив український народ. Коротка історія України : репринтне відтворення видання 1915 р. / М. С. Грушевський. – Київ, 1991. – 112 с.

    Останнім часом серед читацького загалу України помітно зріс інтерес до її історії, зокрема до творів М. С. Грушевського, – видатного вченого зі світовим ім'ям, позначеного ідеологами тоталітарного режиму тавром українського буржуазного націоналіста. У колишньому СРСР твори академіка М. С. Грушевського були заборонені. У час гласності його «Історія України-Руси», «Ілюстрована історія України» виходять великими тиражами, проте далеко не задовольняють попиту. Дещо зарадить у цьому репринтне відтворення маловідомої праці М. С. Грушевського «Як жив український народ. Коротка історія України», написаної на початку ХХ століття.
    Книга читається легко, з великим інтересом і, сподіваємося, прислужиться як широкому колу читачів, так і фахівцям з історії України, української мови і літератури.

 

94(100)
Г 91   Грушевський, М. Всесвітня історія в короткім огляді : у 3 ч. / М. Грушевський. – Київ : Українознавство, 1996. – Ч. 2. – 288 с . ; Ч. 3. – 240 с.

    Друга частина праці «Всесвітня історія в короткім огляді» Михайла Грушевського присвячена оглядові подій і явищ всесвітньої історії за нових часів (ХІ-XVII cт.).
    В третій частині праці М. Грушевського висвітлено події за нових часів, починаючи з XVII до середини XVIII століття.

 

94(477)
Г 91   Грушевський, М. С. Новий період історії України : За роки від 1914 до 1919 / М. С. Грушевський. – Київ : Либідь, 1992. – 46 с.

    Книга є своєрідним продовженням «Історії України, приладженої до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх». Твір складається із семи розділів де в хронологічному порядку йдеться про перебіг подій в Україні в період світової війни, Лютневої і Жовтневої революцій, проголошення і перших кроків Української Народної Республіки, боротьби за її незалежність.

 

94(477).04(092)
Г 91   Грушевський, М. С. Про батька козацького Богдана Хмельницького / М. С. Грушевський. – Дніпропетровськ : Січ, 1993. – 55 с.

    «Великий рух народний, піднятий Хмельницьким, дав новий лад усій східній Україні – Гетьманщині» – таким був відгук Грушевського на події того часу. Робота подає ґрунтовний огляд життя та діянь видатного гетьмана, політика, полководця Богдана Хмельницького.

 

ГРУШЕВСЬКИЙ – БЕЛЕТРИСТ І ФІЛОЛОГ

 

 

821.161.2.09
Г 91   Грушевський, М. Історія української літератури : в 6 т. 9 кн. Т. 1 / М. Грушевський. – Київ : Либідь, 1993. – 392 с. (Літературні пам'ятки України).

    Академік М. С. Грушевський – автор «Історії України-Русі» – був одночасно і видатним дослідником історії української літератури. За життя він видав п’ять томів «Історії української літератури», шостий зберігся в рукописі.
    Перший том обіймає історію найдавнішого фольклору. Величезний фактичний матеріал, глибина аналізу явищ літературного процесу – усе це дає змогу оцінити працю вченого як видатну пам’ятку української науки.

 

821.161.2
Г 91   Грушевський, М. Предок : із белетристичної спадщини / М. Грушевський. – Київ : Веселка, 1990. – 247 с.

    Книгу «Предок» складають найяскравіші твори з художньої спадщини видатного вітчизняного історика і вченого, одного з найбільших поборників української духовності – Михайла Грушевського. Твори представленні у виданні розкривають ще одну непересічну сторінку його могутнього обдарування – талант белетриста. Провідна тематика – історичні сюжети, роздуми, соціально-побутові картини з життя українського народу.
    Книга ілюстрована рідкісними фотоматеріалами.

 

94(477)
37(09)
Г 91   Грушевський, М. С. Про українську мову і українську школу / М. С. Грушевський. – Київ : Веселка, 1991. – 46 с.

    У книзі великого українського історика, вченого і громадського діяча Михайла Грушевського йдеться про історичне значення рідної мови й рідної школи, без яких немислиме ні політичне, ні економічне, ані духовне відродження України. Порушені автором проблеми залишаються гостроактуальними й сьогодні.

 

ВИДАННЯ ПРО ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ М. С. ГРУШЕВСЬКОГО

 

 

94(477)(092)(084)
Г 91   Михайло Грушевський [Альбом] / упоряд. : Л. В. Решодько, С. М. Панькова. – Київ : Україна, 1996. – 139 с.

    Фотодокументальна розповідь про великого літописця, будівничого нової України, який своєю діяльністю і творчістю заклав фундамент національно-культурного, державного відродження української нації в ХХ столітті, створив цілу епоху у вітчизняній і світовій історії.

 

94(477)(092)
Г 91    Михайло Грушевський / упоряд. С. Панькова, В. Левченко, О. Будзинський. – Київ : Б-ка українця, 1998. – 152 с.

    Книга впорядкована на основі оригінальних видань та фотодокументів з колекції історико-меморіального музею Михайла Грушевського у Києві.
    Фрагменти «Споминів» Михайла Грушевського подаються за погодженням з істориком С. І. Білоконем, який вперше видрукував їх за збереженим рукописом.

 

94(477).06(092)
Ш 24   Шаповал, Ю. Михайло Грушевський / Ю. Шаповал, І. Верба. – Київ : Альтернативи, 2005. – 352 с.

    Книга є першою спробою створити узагальнюючий біографічний образ українського політичного і державного діяча, визначного вченого М.Грушевського. Його складний життєвий шлях відтворено на підставі праць істориків, маловідомих та недоступних раніше документів та матеріалів. Життєпис подається у контексті суспільно-політичних подій, сучасником яких був Михайло Сергійович.

 

94(477).04
В 48   Винар, Л. Силуети епох. Дмитро Вишневецький, Михайло Грушевський: історичні розвідки / Л. Винар. – Дрогобич : Відродження, 1992. – 182 с.

    «Силуети епох» – перша в Україні книга історика із США, професора Любомира Винара. Герої наукових розвідок професора Л. Винара належать різним історичним епохам, однак між ними є багато спільного: Дмитро Байда Вишневецький був організатором запорозького козацтва, а Михайло Грушевський – його істориком, обидва вони були дипломатами, носіями національної ідеї, вірними синами України, і зрештою, обидва стали жертвами жорстоких тиранів.

 

94(477)
К 65   Копиленко, О. Л. «Українська ідея» М. Грушевського: історія і сучасність : монографія / О. Л. Копиленко. – Київ : Либідь, 1991. – 184 с.

    У монографії на основі аналізу творчої спадщини М.С.Грушевського робиться спроба дати об’єктивну оцінку політико-правової концепції вченого. Дослідження її серцевини – «української ідеї» – він починає з найдавніших часів і доводить до 1917 р. Особливу увагу автора привертає доля ідей Грушевського в період, коли йому довелося стати на чолі Центральної Ради. Показано значення нових підходів до наукової спадщини вченого для вирішення сучасних проблем міжнаціональних відносин та державного будівництва.

 

811.161.2'373(043.3)
К 49   Клімчук, Г. П. Мова публіцистики Михайла Грушевського : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Г. П. Клімчук ; Дніпропетровськ. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2010. – 20 с.

    Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня  кандидата філологічних наук Клімчук Г. П. містить стислий виклад про дослідження лексико-фразеологічного складу публіцистики Михайла Грушевського. Обґрунтовано актуальність і наукову новизну обраної теми дослідження.

 

811.161.2'373(03)
Л 43   Лексика публіцистики Михайла Грушевського : короткий тлумачний словник / улад. Г. П. Клімчук. – Кривий Ріг : КДПУ, 2010. – 107 с.

    Пропонований словник – перша спроба практичного засвоєння унікальної мовної спадщини Михайла Грушевського в царині публіцистики. Його настанова полягає у виявленні й інтерпретації спектру найуживаніших лексичних одиниць, що виступають вагомими стилеутворювальними компонентами публіцистичного дискурсу видатного діяча й відображають специфічні риси та основні тенденції розвитку української літературної мови на зламі ХІХ і ХХ ст.
 

 

 

Навігація
Відкритий доступ

Copyright MyCorp © 2019