Єдина Країна! Единая Страна!

БІБЛІОТЕКА
ДВНЗ "Криворізький державний педагогічний університет"Навігація
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Творець еволюційної ембріології, імунології та мікробіології

«Наука може і повинна в майбутньому
дарувати людям щасливе існування»
І. Мечников

Мечников Ілля Ілліч

15.05.1845–15.07.1916

    Ім’я І. І. Мечникова відоме в усьому світі. У травні 2015 р. наукова спільнота та всі громадяни України відзначатимуть знаменну дату – 170-річчя від дня народження Іллі Ілліча Мечникова – одного з кращих енциклопедистів ХХ століття. Його діяльність багатогранна, а внесок у світову науку, заслуги перед людством – величезні, ні з чим не зрівнянні. Він був людиною, яка натхненно боролaся за збереження і продовження людського життя.
    Серед численних нагород і відзнак Мечникова – медаль Коплі Лондонського королівського товариства, ступінь почесного доктора Кембриджського університету. Він – член Французької академії медицини та Шведського медичного товариства.

РОЗДІЛ І. ТВОРИ І. І. МЕЧНИКОВА

 

 

612.017
М 55    Мечников И. И. Вопросы иммунитета. Избранные труды / И. И. Мечников ; под ред. Л. А. Зильбера. – Москва : АН СССР, 1951. – 734 с.

    За результатами спостережень зібрано праці І. І. Мечникова з питань імунітету. Найбільш значну їх частину присвячено становленню, розвитку і захисту фагоцитарної теорії. У зібранні запропоновані окремі праці Мечникова, які присвячені вивченню  гуморальних факторів імунітету, і, зокрема, про токсини і антитоксини. Зафіксовано, що окремі праці приваблюють не тільки фактичним матеріалом. З’ясовано, що вчений здійснив великий внесок у вивчення інших факторів імунітету, крім фагоцитозу.
    До зібрання включено  дві невеликі роботи І. І. Мечникова, які написані в співавторстві з А. М. Безредкою, з проблеми черевнотифозної  вакцинації.
    Для науковців, лікарів, біологів.

 

 

57
М 55    Мечников И. И. Избранные биологические произведения / И. И. Мечников ; под ред. В. А. Догеля. – Москва : АН СССР, 1950. – 795 с.

    Вибрані біологічні твори включають нарис про походження видів, дослідження про внутрішньоклітинне травлення  безхребетних, ембріологічні дослідження за медузами, лекції про порівняльну патологію запалення.
    Для викладачів вищих навчальних закладів, учителів, студентів, учнів, а також для тих, хто цікавиться фізіологією, медициною, біологією.

 

 

612.017
М 55    Мечников И. И. Невосприимчивость в инфекционных болезнях / И. И. Мечников. – 2-е изд. – Москва : Медгиз, 1947. – 698 с.

    Відстеження виникнення хвороб було завжди однією з важливих проблем людства, що підтверджує той факт, що несприйнятливість людського організму до інфекційних хвороб стає можливою саме завдяки сукупності факторів: запалення, поглинання клітинами живих і вірулентних мікробів і їх знищення шляхом внутрішньоклітинного травлення.  Поширення та важлива роль цього фактора притаманні й всьому тваринному царству, що довело ґрунтовність і значущість фагоцитарного вчення про імунітет.
    Для фізіологів, медиків, біологів, а також для усіх зацікавлених читачів.

 

 

57
М 55    Мечников И. И. Избранные произведения / И. И. Мечников ; под ред. А. Е. Гайсиновича. – Москва : Учпедгиз, 1956. – 415 с.

     Наукова та літературна спадщина І. І. Мечникова не втратила свого історичного значення до наших днів.
    Вибрані твори містять інформацію про походження видів (1876 р.), яка охоплює історико-теоретичний аналіз проблем дарвінізму.  Заслуговують на увагу нарис про Олександра Онуфрійовича Ковалевського (1902 р.), лекції з порівняльної патології запалення та наукового обґрунтування старіння людини.
    Видання призначене для широкого кола читачів, які цікавляться природничими науками.

 

57(092)
М 55    Мечников И. И. Письма. (1863–1916 гг.) / под ред. А. Е. Гайсиновича, Б. В. Левшина. – Москва : Наука, 1974. – 296 с.

    Зібрання містить листи І. І. Мечникова до російських та іноземних науковців, суспільних і політичних діячів, письменників та видавців.
    На основі узагальнення представлені листи, які мають переважно науковий характер і дають уявлення про різносторонні інтереси та зв’язки вченого. У них надано оцінку життєвому шляху та творчості й особистості великого біолога.
    Для фізіологів, медиків, біологів, а також для усіх зацікавлених читачів.

 

 

613.9
М 55    Мечников И. И. Этюды оптимизма / И. И. Мечников. – Москва : Наука, 1988. – 328 с.

    «Этюды оптимизма» містять передмову І. Мечникова, етюди про старість, тривалість життя тварин, про природну смерть, дають відповідь на питання, яке турбує людство: «чи можна продовжити людське життя?».
    Доведено високу результативність проблеми вивчення старості. Велике значення для розвитку геронтології мала оптимістична концепція ортобіозу Іллі Мечникова, яка спрямована на формування світогляду, центральне місце якого займає уявлення про продуктивну, творчу, соціально активну старість.
    Книга розрахована на широке коло читачів.

 

РОЗДІЛ ІІ.
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ І. І. МЕЧНИКОВА

 

 

94(477)(092)
С 81    Мечников І. І.  // 100 знаменитих людей України. – Харків, 2005. – С. 298–304.

    Висвітлено життєвий  і творчий шлях  видатного зоолога, ембріолога, бактеріолога, мікробіолога, патолога й педагога Іллі Ілліча Мечникова. Описано ранні роки життя, юнацтво майбутнього вченого. Проаналізовано етапи наукової діяльності І. Мечникова та розкрито значення його досліджень. Сумісні із зоологом А. Ковалевським дослідження морської фауни поклали початок новій науці – порівняльній ембріології (порівняльній історії розвитку тварин) і принесли їм премію Карла Ернста фон Бера. Творчі пошуки залучили вченого до проведення досліджень у галузі бактеріології і медицини. Мечников вивчав інфекційні хвороби людини і свійських тварин: разом зі своїм учнем М. Гамалією він  досліджував туберкульоз, чуму рогатої худоби, шукав способи боротьби зі шкідниками сільського господарства.

 

 

94(100)
С 81    Мечников Илья Ильич // 100 великих нобелевских  лауреатов. – Москва, 2003. – С. 310–315.

    У статті висвітлено дитячі та юнацькі роки майбутнього вченого. Першу свою наукову роботу із зоології Мечников надрукував у віці 18 років, коли був студентом фізико-математичного факультету Харківського університету. Науковець займався  дослідженням  проблем старіння та смерті. У 1903 році він надрукував книгу, присвячену «ортобіозу», або вмінню «жити правильно», «Етюди про природу людини», в якій обговорювалося значення їжі та обґрунтовувалася необхідність вживання великої кількості кисломолочних продуктів. Ім’я Мечникова має безпосереднє відношення до сучасного способу  виготовлення кефіру.

 

 

57(092)
М 74    Могилевский Б. Мечников Илья Ильич / Б. Могилевский. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 350 с. – Жизнь замечательных людей.

    У книзі відображено дитячі та юнацькі роки І. І. Мечникова, становлення його особистості та формування інтересів і світогляду.  Висвітлено головні факти та висновки, отримані  вченим в області порівняльної ембріології, бактеріології і медицини;  розкрито фактори, що визначили перебіг і результат інфекційного захворювання. Особливо велика робота проводилася зі щеплення проти сказу способом, запропонованим Л. Пастером; вивчав дію фагоцитів собаки, кролика і мавпи.

 

 

57(092)
Р 34    Резник С. Мечников / С. Резник. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 368 с.   

    Працю присвячено великому вченому-дарвіністу другої половини XIX – початку XX ст.  І. І. Мечникову.  І. Мечников разом з А. О. Ковалевським заснував порівняльну ембріологію. Фагоцитарна теорія імунітету стала основою вчення про боротьбу організму з інфекційними захворюваннями. Вчений зробив важливий внесок у вивчення холери, черевного і поворотного тифу, туберкульозу та інших захворювань. Він започаткував основи геронтології – науки про продовження життя.

 

 

001
С 17    Самин Д. К. Илья Ильич Мечников / Д. К. Самин // 100 великих ученых / Д. К. Самин. – Москва, 2003. – С. 339–345.

    У статті викладено аспекти життя видатного вченого І. Мечникова, який працював у галузі зоології, фізіології та медицини. На з’їзді природознавців і лікарів у місті Одеса 1883 р. він виголосив промову «Про цілющі сили організму», де  за результатами спостережень виклав погляди на явища імунітету –  несприйнятливість організму до інфекційних хвороб. Ця теорія одержала назву фагоцитарної теорії імунітету. Відкриття захисних клітин у тілі тварин і людини слугувало  Мечникову основою для створення основного патологічного процесу – запалення – як захисної реакції організму в боротьбі з хворобою.

 

614.2
Ш 78    Шойфет М. С. Мечников / М.
С. Шойфет // 100 великих врачей / М. С. Шойфет. – Москва, 2004. – С. 385–389.

    У статті представлено життєвий та творчий шлях І. Мечникова. Ілля Ілліч захистив докторську дисертацію (1868 р.) і отримав посаду екстраординарного професора. У публікації чільне  місце відведено дослідженню лейкоцитів, які подібно до фагоцитів, в дійсності виконують захисну або санітарну функцію. Він створив теорію походження багатоклітинних організмів; створив вчення з проблеми старіння (1898 р.).

РОЗДІЛ ІІІ
БІБЛІОГРАФІЯ

 

016:57
Х 43  Хижняков В. В. Творчество Мечникова и литература о нем / В. В. Хижняков, Г. М. Вайндрах, Н. В. Хижнякова. – Москва : Медгиз, 1951. – 190 с. 

    Пропонована книга – бібліографічний покажчик праць (творів) І. І. Мечникова  й  літератури про нього.
    Вчення І. І. Мечникова, як зазначено у покажчику, сприяло активній участі великої кількості вчених у подальшому дослідженні туберкульозу, чуми рогатої худоби, шляхів боротьби зі шкідниками сільського господарства та ін.
    Існує велика потреба користуватися працями І. Мечникова та досліджувати його спадщину.
   Бібліографічний покажчик містить: передмову, бібліографію праць І. І. Мечникова, бібліографію літератури про вченого, коротку характеристику наукової діяльності І. І. Мечникова, джерела, тематичний покажчик до праць Мечникова, іменний покажчик авторів.

 

 

 

Навігація
Відкритий доступ

Copyright MyCorp © 2018