Єдина Країна! Единая Страна!

БІБЛІОТЕКА
ДВНЗ "Криворізький державний педагогічний університет"Навігація
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Творець класичної фізики Ісаак Ньютон: 370 років від дня народження вченого

     Ісаак Ньютон (1643–1727) – це геніальний англійський фізик, математик, теолог, астроном і філософ. Закінчив Кембріджський університет, де потім викладав фізику й математику. З 1672 року – член Лондонського королівського товариства (згодом його керівник). Відкрив три закони динаміки (закони Ньютона), а також закон всесвітнього тяжіння. Досліджуючи причини недосконалості сучасних йому оптичних приладів, створив корпускулярну теорію світла, перший здійснив дисперсію світла, отримавши спектр. Розробив метод диференціального та інтегрального числення (незалежно від Лейбніца). Праці Ньютона мали велетенський вплив на подальший розвиток механіки, оптики й математики.

53(092)
В 12  
Вавилов С. И. Исаак Ньютон: 1643–1727 / Сергей Иванович Вавилов. – 4-е изд., доп. – М. : Наука, 1989. – 271 с., ил. – (Научно-биографическая серия).

    Книга є перевиданням наукової біографії Ісаака Ньютона, виданої вперше в 1943 р. Вона доповнена статтями академіка В.Л.Гінзбурга та доктора фізико-математичних наук А.П.Юшкевича, в яких використані матеріали про життя великого англійського вченого.
     Видання призначене для широкого кола читачів, які цікавляться історією науки.
53(092)
К 77 
Кравец Т. П. От Ньютона до Вавилова: очерки и воспоминания / Торичан Павлович Кравец. – Л. : Изд-во Наука, 1967. – 447 с.

   У книгу включено двадцять три статті члена-кореспондента АН СРСР професора Т.П.Кравця з історії фізики. Автор чільне місце надає  І.Ньютону як фізику високого класу. Ньютон не тільки зробив ряд важливих відкриттів у всіх областях сучасної йому фізики, але і виклав цікаві зразки методики наукового дослідження, які гідні наслідування і в наш час.
  Видання розраховане на широке коло читачів, які цікавляться історією природознавства.

1 Ф
К 89
Кузнецов Б. Г. Ньютон / Борис Григорович Кузнецов. – М. : Мысль, 1982.  – 175с. – (Мыслители прошлого)

   У книзі висвітлено життєвий  і творчий шлях великого англійського мислителя, фізика, астронома і математика Ісаака Ньютона (1643–1727). Ньютон є одним з найбільших представників механістичного матеріалізму в природознавстві XVII–XVIII ст., його основні ідеї зробили великий вплив на філософську думку, науку та культуру.
    Книга розрахована на широке коло читачів.

535
Н 98 
Ньютон И. Лекции по оптике /  И.Ньютон; пер., комментарии и ред. акад. С.И.Вавилов. – М. : Изд-во АН СССР, 1946. – 293 с.

    Вперше представлено публічні лекції, які Ньютон читав у Кембриджі. Вони містять відкриття про світло і кольори, зроблені автором у 1669 р. та опубліковані в 1671 р. в «Philosophical Transactions».
517 
Н 94 
Ньютон И. Математические работы / И. Ньютон; перевод с латинск., вводная статья и коммент. Д. Д. Мордухай-Болтовского. – М. – Л. : ОНТИ, 1937. – 450 с.

   Перед читачем – новий переклад Ньютона, який зроблений з оригіналу латинською мовою, написаний Кастільйоне. Видання містить коментарі перекладача Д.Д.Мордухай-Болтовского. До видання увійшли вибрані математичні роботи, які написав учений.
    Книгу склали праці Ньютона: «Аналіз за допомогою рівнянь з нескінченним числом членів», «Метод флюксій і нескінченних рядів з додатком його до геометрії кривих», «Перерахування кривих третього порядку». Найбільш значуща робота – «Метод флюксій».

53(092)
Н 94
Ньютон и философские проблемы физики XX века. - М. : Наука, 1991. – 207 с.

   Збірник присвячений 300-річчю виходу в світ фундаментальної праці І. Ньютона «Математичні начала натуральної філософії», яка стала основою методології науки нового часу. Вона містила основні поняття й аксіоматику класичної механіки. Простежується шлях від основних ньютонівських уявлень до сучасних наукових концепцій, аналізуються історико-культурні аспекти книги І. Ньютона.
    Для філософів, усіх, хто цікавиться історією науки.535
Н 94 
Ньютон И. Оптика или трактат об отражениях, преломлениях, изгибаниях и цветах света / И.Ньютон; пер. с англ. изд. 1721 г. с примечаниями С.И.Вавилова. – изд. 2-е, просмотр. Г.С.Ландсбергом. – М. : Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1954. – 365 с.

    Книга містить три лекції Ньютона з оптики, де він виклав свої оптичні дослідження. «Оптика» Ньютона була переведена С. І. Вавіловим у 1927 р. та видана до 200-річчя з дня смерті Ньютона. У цьому виданні збережений без змін текст перекладу і численні коментарі та примітки С. І. Вавілова.

Навігація
Відкритий доступ

Copyright MyCorp © 2018