Єдина Країна! Единая Страна!

БІБЛІОТЕКА
ДВНЗ "Криворізький державний педагогічний університет"Навігація
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Дікунова Олена Анатоліївна

2016

Дікунова О. А. Бібліографування праць учених – науково-інформаційний проект бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету / О. А. Дікунова, О. Б. Поліщук // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції "Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій", м. Дніпро, НТБ ДНУЗТ, 1–2 грудня 2016 р. - Режим доступу : http://conflib.diit.edu.ua/BUN_16/paper/view/4781/1431

Дікунова О. А.  Створення бібліографічних покажчиків – складник інформаційно- бібліографічної діяльності бібліотеки вишу / О. А. Дiкунова, О. О. Лебедюк // Бібліотечний вісник. - 2016. - № 5. - С. 14-19. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_5_5

Дікунова О. А. Електронний бібліотечно-бібліографічний сервіс у бібліотеці Криворізького державного педагогічного університету / О. А. Дікунова // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матер. ІІ наук.-практ. конф., м. Харків, Наукова бібліотека ХНМУ, 24–31 жовтня 2016 р. – Режим доступу: http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/13978/1/Дікунова.pdf

Дікунова О. А. Інформаційно-технологічна підготовка у системі професійного розвитку фахівців бібліотеки вищого навчального закладу / О. А. Дікунова // Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 10 лютого 2016 р.) / за заг. ред. М. С. Костенко ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2016. – С. 97–99. – Режим доступу: http://library.dk.rv.ua/depository/konf/I_konf_2016.pdf

2015

Дікунова О. А. Організаційно-методичні основи підвищення кваліфікації фахівців бібліотек ВНЗ (досвід роботи бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет») / О. А. Дікунова, О. О. Лебедюк // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матер. Шостої Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, нац. ун-т «Львівська політехніка», 10–11 вересня 2015 р. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/33694

Професори Криворізького педагогічного / упоряд.: О. А. Дікунова [та ін.] ;  редкол.: Я. В. Шрамко, Г. М. Віняр, М. В. Варданян [та ін.]. – Кривий Ріг, 2015. – 204 с.

Дікунова О. А. Досвід створення бібліографічних покажчиків наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» / О. А. Дікунова, О. О. Лебедюк // Роль вузівських бібліотек в освітянському просторі : матер. засідання круглого столу / Дніпропетр. обл. метод. об’єднання бібліотек. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 69–74.

Дікунова О. А. Мотивація професійного саморозвитку бібліотечних фахівців: ключові концепти / О. А. Дікунова // Розбудова громадянського суспільства: місія Української бібліотечної асоціації : Всеукр. наук.-практ. конф. : зб. матер. / Укр. бібл. асоц. ; редкол.: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. В. Загуменна, І. О. Шевченко. – Електрон. вид. – Київ, 2015. – C. 45–48. – Режим доступу:
http://kdpu-library.ucoz.ru/Librarydocument/Nauk_metod/dikunova-motivation.pdf

Дікунова О. Створення бібліографічних покажчиків – складова наукової інформаційно-бібліографічної діяльності бібліотеки вищого навчального закладу / О. Дікунова, О. Лебедюк // Бібліотека. Наука. Комунікація : матер. Міжнар. наук. конф., м. Київ, НБУ імені В. І. Вернадського, 6–8 вересня 2015 р. – Режим доступу: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/535

Дікунова О. А. Модель фахівця-бібліографа бібліотеки вищого навчального закладу: професіологічні та соціально-психологічні аспекти / О. А. Дікунова // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матер. наук.-практ. конф., м. Харків, Наукова бібліотека ХНМУ, 5–12 жовтня 2015 р. – Режим доступу: http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/9675/1/Дикунова.pdf

Дікунова О. А. Вебліографія як джерело електронного довідково-бібліографічного обслуговування користувачів бібліотеки вищого навчального закладу / О. А. Дікунова // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія «Бібліотекознавство. Книгознавство» / відп. ред. В. С. Прокопчук. – Кам'янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 283–287. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npkpnuiobk_2015_4_56

Дікунова О. А. Науковій бібліотеці Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» – 85! / О. А. Дікунова, О. М. Кравченко, О. О. Лебедюк, О. Ю. Авраменко // Бібліотечний форум України. – 2015. – № 2. – С. 57–59.

Дікунова О. А. Програма підвищення кваліфікації фахівців бібліотек ВНЗ: організаційно-психологічні фундації / О. А. Дікунова, О. О. Лебедюк // Сучасна безперервна інформаційно-бібліотечна освіта: нові вимоги : доповіді та презентації пленарної сесії V Всеукр. наук.-практ. конф., 18–25 лютого 2015 р., Славсько (Львівська обл.) / Українська бібліотечна асоціація. – Режим доступу : http://ula.org.ua/ua/news/3035-v-vseukrainska-konferentsiia-suchasna-bibliotechno-informatsiina-bezperervna-osvita-novi-vymohy-pidsumky (закритий електронний ресурс).

2014

Дікунова О. А. Корпоративна взаємодія освітянських бібліотек у створенні інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу / О. А. Дікунова // Сучасна бібліотека у науково-освітньому просторі ВНЗ: інформаційні ресурси, технології, проекти : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 21–23 жовтня 2014 р. / Полт. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка ; наук.-техн. б-ка ПолтНТУ ; Центр. наук. б-ка Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – Полтава, 2014. – С. 178–186.

Дікунова О. А. Корпоративні проекти освітянських бібліотек як засіб формування інформаційно-комунікаційного середовища / О. А. Дікунова // Вісник Львівського університету. Серія «Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології» : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2014. – Вип. 9. – C. 194–199. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2014_9_21

Дікунова О. А. Організаційна культура бібліотеки вищого педагогічного навчального закладу як необхідна умова інноваційної діяльності / О. А. Дікунова //  Наукові праці Державної науково-педагогічної  бібліотеки  України  ім. В. О. Сухомлинського / наук. ред. П. І. Рогова. – Вінниця, 2014. – Вип. 4 (Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, перспективи створення та забезпечення доступу). – С. 300–305. – Режим доступу: http://journals.dnpb.gov.ua/article/view/64137

Дікунова О. А. (укладач) Основи інформаційної культури : програма для студентів І курсу всіх спеціальностей Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» / уклад. О. А. Дікунова, зав. інформаційно-бібліографічного відділу ; за ред. О. М. Кравченко, заступника директора Наукової бібліотеки КПІ. – Кривий Ріг, 2014. – 13 с.

2013

Дікунова О. А. Корпоративна культура як чинник формування позитивного іміджу бібліотеки вищого навчального закладу / О. А. Дікунова // Бібліотека вищої школи на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2013 р. / Дніпропетр. нац. ун-т залізничного транспорту ; редкол.: Т. О. Колесникова [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 35–38. – Режим доступу: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1767/1/010_dikun.pdf

Дікунова О. А. Освітянські бібліотеки в контексті формування єдиного корпоративного інформаційно-бібліотечного простору / О. А. Дікунова // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матер. П’ятої наук.-практ. конф., нац. ун-т «Львівська політехніка», 11–12 вересня 2013 р. / відп. за вип. Н. Е. Кунанець. – Львів,  2013. – С. 474–483. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/21386/1/48-474-483.pdf

Дікунова О. А. Формування інформаційних потреб фахівців бібліотек ВНЗ (на прикладі бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет») / О. О. Лебедюк, О. А. Дікунова // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість  роботи : матер. наук.-практ. конф., 23–26 квітня 2013 р. / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Режим доступу: http://www-library.univer.kharkov.ua/rus/Lebedjuk_Dikunova.pdf

2012

Дікунова О. А. Діалогічна взаємодія бібліотечних фахівців та користувачів бібліотеки вищого навчального закладу як чинник підвищення якості освіти / О. А. Дікунова // Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка. Серія «Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології» : зб. наук. праць. – Львів, 2012. – Вип. 7. – С. 286–290. – Режим доступу: http://library.lnu.edu.ua/bibl/images/Vudanna_WEB_pdf/1Visnuk_NB/2012_Vupysk_VII/286-290.pdf

Дікунова О. А. Діалогічна взаємодія бібліотечних фахівців та користувачів бібліотеки ВНЗ / О. А. Дікунова // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., наукова бібліотека Хмельницького нац. ун-ту, 15–16 березня 2012 р.– Хмельницький, 2012. – С. 66–71.

Дікунова О. А.  Інформаційне забезпечення освітньо-наукової діяльності вищого навчального  закладу  /  О. А. Дікунова //  Наукові праці Державної  науково-педагогічної  бібліотеки  України  ім. В. О. Сухомлинського / редкол.: Л. А. Дубровіна[та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 3 (Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної  науки,  освіти  і  практики  України: стан та перспективи). – С. 52–61. – Режим доступу: http://journals.dnpb.gov.ua/article/view/79529/81642

2011

Дікунова О. А. Бібліограф бібліотеки вищого навчального закладу : становлення професіонала  / О. А. Дікунова  // Сучасна бібліотека в інноваційному освітньому просторі : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., ДВНЗ «Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка», 17–18 березня 2011 р. – Луганськ,  2011. – С. 149–155. – Режим доступу: http://kdpu-library.ucoz.ru/Librarydocument/IBV/olena_dikunova-bibliograf_biblioteki.pdf

Дікунова О. Інформаційно-аналітичний супровід як засіб удосконалення змісту фізичного виховання студентів педагогічного ВНЗ / О. Дікунова, О. Лебедюк // Актуальні проблеми юнацького спорту : матер. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., Херсон. держ. ун-т, 22–23 вересня 2011 р. – Херсон, 2011. – С. 35–36.

2010

Дікунова (Садохіна) О. А. Інформаційне забезпечення освітньо-наукової діяльності ВНЗ  / О. А. Садохіна //  Інтеграція бібліотек до соціально-комунікаційних процесів суспільства : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків , 16 листопада 2010 р. / Асоц. сучасних інформаційно-бібліотечних технологій ; ХДУХТ. – Харків,  2010. – С. 64-66.

2009

Дікунова (Садохіна) О. А. Інформаційно-освітнє середовище бібліотеки ВНЗ як засіб підвищення інформаційної культури викладачів і студентів / О. А. Садохіна // Науково-дослідна діяльність спеціальних бібліотек України – важлива складова розвитку сучасного бібліотекознавства : матер. Всеукр. наук.-практ. семінару, листопад 2009 р. / Держ. наук.-пед. бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2009. – С. 216–222. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/NDR_zbirnyk_2009.pdf

Навігація
Відкритий доступ

Copyright MyCorp © 2020