Єдина Країна! Единая Страна!

БІБЛІОТЕКА
ДВНЗ "Криворізький державний педагогічний університет"Навігація
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Грамм Олена Миколаївна

2014

Грамм О. М. Професійний імідж фахівця бібліотеки вищого навчального закладу / О. М. Грамм // Вісник Львівського університету. Серія : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - C. 188–193. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2014_9_20

Грамм О. М. Роль бібліотеки ВНЗ в організації самостійної роботи студентів / О. М. Грамм // Сучасна бібліотека у науково-освітньому просторі ВНЗ: інформаційні ресурси, технології, проекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21-23 жовтня 2014 р. / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка ; науково-технічна бібліотека ПолтНТУ ; Центр. наук. б-ка Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна ; Центр краєзнавства ім. акад. П. Т. Тронька Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. - Полтава : ПолтНТУ, 2014. - С. 230-233.

2013

Грамм О. М. Виховна функція бібліотеки ВНЗ / О. М. Грамм // Бібліотека вищої школи на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 24–25 жовтня 2013 р. / Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ; редкол.: В. О. Ільганаєва, Т. О. Колесникова [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 87–92. – Режим доступу : http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/bitstream/123456789/1766/1/009_gramm.pdf

Грамм О. М. Роль бібліотеки ВНЗ у вихованні духовності студентської молоді / О. М. Грамм  // Матеріали науково-практичної конференції "Бібліотеки та інформаційні ресурси в сучасному світі науки, освіти та культури", 8 - 10 жовтня 2013 р. / Наукова бібліотека Севастопольського національного технічного університету ; Наукова бібліотека ім. М. Максимовича. – Севастополь, 2013. – Режим доступу :  http://library.univ.kiev.ua/ukr/for_lib/konf-2013-3/konf-2013-3.pdf#page=16

2012

Грамм О.М. Етичний аспект культури бібліотечного обслуговування / О. М. Кравченко, О. М. Грамм // Сучасні проблеми діяльності бібліотек в умовах інформаційного суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 25 жовтня 2012 р. – Львів, наукова бібліотека Національного університету «Львівська політехніка». – С. 513–522.

Навігація
Відкритий доступ

Copyright MyCorp © 2020