Єдина Країна! Единая Страна!

БІБЛІОТЕКА
ДВНЗ "Криворізький державний педагогічний університет"Навігація
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Кравченко Олена Миколаївна

2016

Кравченко О. М. Інформування науково-педагогічних працівників про інноваційні сервіси (з досвіду роботи бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету) / О. М. Кравченко, О. Ю. Авраменко, О. О. Лебедюк // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції "Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій", м. Дніпро, НТБ ДНУЗТ, 1–2 грудня 2016 р.  - Режим доступу : http://conflib.diit.edu.ua/BUN_16/paper/view/4741/1427

2015

Кравченко О. М. Науковій бібліотеці Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ “Криворізький національний університет” – 85! / О. М. Кравченко, О. О. Лебедюк, О. А. Дікунова, О. Ю. Авраменко // Бібліотечний форум України. - 2015. - № 2. - С. 57-59.

Кравченко О. М. Формування внутрішньобібліотечної системи підвищення кваліфікації (з досвіду роботи наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ "Криворізький національний університет") / О. М. Кравченко, О. О. Лебедюк // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; [редкол.: С. А. Копилов (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. - Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. - 396 с. - (Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4). - С. 234-238.

2014

Кравченко О. М. Комплектування фонду бібліотеки ВНЗ у сучасних умовах (з досвіду роботи бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ "Криворізький національний університет”) / О. М. Кравченко // Вісник Львівського університету. Серія : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - C. 211–215. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2014_9_24

 

Кравченко О. М. Підвищення кваліфікації бібліотекарів: традиційні форми та сучасні методи (з досвіду роботи наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ "Криворізький національний університет") / О. М. Кравченко, О. О. Лебедюк // Сучасна бібліотека у науково-освітньому просторі ВНЗ: інформаційні ресурси, технології, проекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21-23 жовтня 2014 р. / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка ; науково-технічна бібліотека ПолтНТУ ; Центр. наук. б-ка Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна ; Центр краєзнавства ім. акад. П. Т. Тронька Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. - Полтава : ПолтНТУ, 2014. - С. 203-210.

 

Кравченко О. М. Фахові періодичні видання як підґрунтя для формування інформаційної культури бібліотекарів ВНЗ / О. М. Кравченко, О. О. Лебедюк //  Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка, сер. «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» : матеріали Міжнародної наукової конференції «Періодичні видання у бібліотеках як інститутах національної пам`яті», 15–16 травня 2014 р. Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. І. Франка. – Львів, 2014.

2013

Кравченко О. М.  Інформаційна культура та культура читання працівників бібліотек вищої школи в епоху Інтернет (з досвіду роботи бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет») / О. М. Кравченко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Бібліотеки та інформаційні ресурси в сучасному світі науки, освіти та культури», 8–10 жовтня 2013 р. Наукова бібліотека Севастопольського національного технічного університету. – Севастополь, 2013. – С. 42–47.

Кравченко О. М. Підвищення кваліфікації працівників бібліотек вищої школи (з досвіду роботи наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет») / О. М. Кравченко // Бібліотека вищої школи на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 24–25 жовтня 2013 р. / Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ; редкол.: В. О. Ільганаєва, Т. О. Колесникова та ін. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 78–82.

2012

Кравченко О. М.  Підвищення кваліфікації працівників бібліотеки ВНЗ (з досвіду роботи бібліотеки Криворізького педагогічного інституту) / О. М. Кравченко // Традиції і новації в інформаційному забезпеченні науки та освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 22–24 травня 2012 р.  – Симферопіль : наукова бібліотека Таврійського національного  університету, 2012. – Режим доступу : http://library.zntu.edu.ua/for_librarian/crim_2012/kravchenko.pdf

Кравченко О. М. Етичний аспект культури бібліотечного обслуговування / О. М. Кравченко, О. М. Грамм // Сучасні проблеми діяльності бібліотек в умовах інформаційного суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 25 жовтня 2012 р. – Львів, наукова бібліотека Національного університету «Львівська політехніка». – С. 513–522.

 

 

Навігація
Відкритий доступ

Copyright MyCorp © 2020