Єдина Країна! Единая Страна!

БІБЛІОТЕКА
ДВНЗ "Криворізький державний педагогічний університет"Навігація
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Лебедюк Олена Олександрівна

2016

Лебедюк О. О. Інформування науково-педагогічних працівників про інноваційні сервіси (з досвіду роботи бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету) / О. О. Лебедюк, О. Ю. Авраменко, О. М. Кравченко // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції "Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій", м. Дніпро, НТБ ДНУЗТ, 1–2 грудня 2016 р.  - Режим доступу : http://conflib.diit.edu.ua/BUN_16/paper/view/4741/1427

Лебедюк О. О. Науково-методична діяльність бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету / О. О. Лебедюк // Матеріали семінару «Система обслуговування користувачів бібліотек ВНЗ: традиції та інновації», м. Дніпропетровськ, НБ ДНУ ім. О. Гончара, 25 травня 2016 р. - Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/0B088BviTJ1SHa0hfRmsyY1h6Zms/view

Лебедюк О. О. Створення бібліографічних покажчиків – складник інформаційно- бібліографічної діяльності бібліотеки вишу /  О. О. Лебедюк, О. А. Дiкунова // Бібліотечний вісник. - 2016. - № 5. - С. 14-19. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_5_5

2015

Лебедюк О. О. Організаційно-методичні основи підвищення кваліфікації фахівців бібліотек ВНЗ (досвід роботи бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет») / О. О. Лебедюк,  О. А. Дікунова // Матеріали Шостої міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства", 10–11 вересня 2015 року, Львів. - Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/33694

Лебедюк О. О. Досвід створення бібліографічних покажчиків наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» / О. О. Лебедюк, О. А. Дікунова // Роль вузівських бібліотек в освітянському просторі : матер. засідання круглого столу / Дніпропетр. обл. метод. об’єднання бібліотек. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 69–74.

Лебедюк О. О. Наукова бібліотека Криворізького педагогічного інституту: інформаційні продукти і послуги / О. О. Лебедюк, О. Ю. Авраменко // Волейбол у фізичному вихованні студентської та учнівської молоді : зб. матер. Всеукр. наук.-метод. конференції. - 2015. - С. 179-184.

Лебедюк О. О. Створення бібліографічних покажчиків - складова наукової інформаційно-бібліографічної діяльності бібліотеки вищого навчального закладу / О. О. Лебедюк, О. А. Дікунова // Бібліотека. Наука. Комунікація : матер. міжнар. наук. конф., Київ, НБУ імені В. І. Вернадського, 6-8 вересня 2015 р. - Режим доступу :  http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/535

Лебедюк О. О. Науковій бібліотеці Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ “Криворізький національний університет” – 85! / О. О. Лебедюк, О. М. Кравченко, О. А. Дікунова, О. Ю. Авраменко // Бібліотечний форум України. - 2015. - № 2. - С. 57-59.

Лебедюк О. О. Програма підвищення кваліфікації фахівців бібліотек ВНЗ: організаційно-психологічні фундації / О. О. Лебедюк, О. А. Дікунова // Сучасна безперервна інформаційно-бібліотечна освіта: нові вимоги : доповіді та презентації пленарної сесії V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 18-25 лютого 2015 р., Славсько (Львівська обл.) / Українська бібліотечна асоціація. - Режим доступу : http://ula.org.ua/ua/news/3035-v-vseukrainska-konferentsiia-suchasna-bibliotechno-informatsiina-bezperervna-osvita-novi-vymohy-pidsumky (закритий електронний ресурс).

Лебедюк О. О. Формування внутрішньобібліотечної системи підвищення кваліфікації (з досвіду роботи наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ "Криворізький національний університет") / О. О. Лебедюк, О. М. Кравченко // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; [редкол.: С. А. Копилов (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. - Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. - 396 с. - (Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4). - С. 234-238.

2014

Лебедюк О. О. Бібліотека вищого навчального закладу в системі фізичного виховання студентів / О. О. Лебедюк // Баскетбол у навчальному процесі фізичного виховання : зб. матеріалів регіональної науково-методичної конференції, 29 травня 2014 р. / Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет". - Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ "КНУ", 2014. - С. 136-140.

Лебедюк О. О. Науково-методична діяльність бібліотеки вищого навчального закладу: пріоритетні напрямки та інновації (з досвіду роботи науково-методичного відділу бібліотеки КПІ ДВНЗ "Криворізький національний університет”) / О. О. Лебедюк // Вісник Львівського університету. Серія : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - C. 216–220. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2014_9_25

Лебедюк О. О. Підвищення кваліфікації бібліотекарів: традиційні форми та сучасні методи (з досвіду роботи наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ "Криворізький національний університет") / О. О. Лебедюк, О. М. Кравченко // Сучасна бібліотека у науково-освітньому просторі ВНЗ: інформаційні ресурси, технології, проекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21-23 жовтня 2014 р. / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка ; науково-технічна бібліотека ПолтНТУ ; Центр. наук. б-ка Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна ; Центр краєзнавства ім. акад. П. Т. Тронька Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. - Полтава : ПолтНТУ, 2014. - С. 203-210.

Лебедюк О. О. Фахові періодичні видання як підґрунтя для формування інформаційної культури бібліотекарів ВНЗ / О. О. Лебедюк, О. М. Кравченко // Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка, сер. «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» : матеріали Міжнародної наукової конференції «Періодичні видання у бібліотеках як інститутах національної пам`яті», 15–16 травня 2014 р. / Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. І. Франка. – Львів, 2014.

2013

Лебедюк О. О. Вивчення інформаційних потреб користувачів як умова ефективного функціонування інформаційно-бібліографічної служби наукової бібліотеки ВНЗ / О. О. Лебедюк // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Персонал бібліотеки в системі управління якістю бібліотечно-інформаційної діяльності», 17–18 жовтня 2013 р. Наукова бібліотека Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – С.  96–99.

Лебедюк О. О. Методична діяльність наукової бібліотеки вищого навчального закладу (з досвіду роботи науково-методичного відділу Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет») / О. О. Лебедюк // Бібліотека вищої школи на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 24–25 жовтня 2013 р. / Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ; редкол.: В. О. Ільганаєва, Т. О. Колесникова [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 87–92.

Лебедюк О. О. Організаційно-документаційне забезпечення діяльності бібліотеки ВНЗ / О. О. Лебедюк // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали п’ятої науково-практичної конференції, 11–12 вересня 2013 р. / Національний університет «Львівська  політехніка» ;  відп.  за  вип.  Н.  Е.  Кунанець. – Львів,  2013.  –  С. 536–547.

Лебедюк О. О. Формування інформаційних потреб фахівців бібліотек ВНЗ (на прикладі бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет») / О. О. Лебедюк, О. А. Дікунова // Сучасна бібліотека : філософія, інновації, якість  роботи :  матеріали   науково-практичної   конференції, 23–26   квітня   2013 р. / Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2013. – Режим доступу: http://www-library.univer.kharkov.ua/rus/Lebedjuk_Dikunova.pdf

2012

Лебедюк О. О. Виховний потенціал творчих зустрічей у бібліотеці ВНЗ / Г. М. Віняр, О. О. Лебедюк // Сучасні проблеми діяльності бібліотек в умовах інформаційного суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 25 жовтня 2012 р. / Наукова бібліотека Національного університету «Львівська політехніка». – Львів,  2012. – С. 65–71.

Лебедюк О. О. Вплив інформаційних потреб користувачів на модель обслуговування в бібліотеці ВНЗ / О. О. Лебедюк // Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка, сер. «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство». – Львів, 2012. – Вип. 7. –  С. 291–296.

Лебедюк О. О. Науково-дослідна робота як джерело формування інформаційних потреб студентів / О. О. Лебедюк // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15–16 березня 2012 р. / Хмельницький національний університет ; наукова бібліотека ХНУ. – Хмельницький, 2012. – С. 179–185.

2011

Лебедюк О. О. Забезпечення інформаційних потреб студентів педагогічного ВНЗ у процесі науково-дослідної роботи / О. О. Лебедюк // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наукових праць. – Х., 2011. – Вип. 34. – С. 235–242.

Лебедюк О. О. Інформаційно-аналітичний супровід як засіб удосконалення змісту фізичного виховання студентів педагогічного ВНЗ / О. А. Дікунова, О. О. Лебедюк // Актуальні проблеми юнацького спорту : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції,  22–23 вересня 2011 р. / Херсонський державний університет. – Херсон, 2011. – С. 35–36.

Лебедюк О. О. Моделювання інформаційних потреб студентів педагогічного ВНЗ / О. О. Лебедюк // Сучасна бібліотека в інноваційному освітньому просторі : матеріали Всеукраїнської  науково-практичної конференції, 17–18 березня 2011 р.  – Луганськ: ЛНУ, 2011. – С. 110–117.

2010

Лебедюк О. О. Вивчення інформаційних потреб користувачів як умова якісного інформаційного забезпечення науково-дослідної роботи студентів / О. О. Лебедюк // Культура та інформаційне суспільство ХХІ ст. : матеріали всеукраїнської науково-теоретичної конференції молодих учених, квітень 2010 р. – Х., 2010. – С. 110–111.

Лебедюк О. О. Науково-дослідницька діяльність студентів ВНЗ педагогічного профілю як джерело формування інформаційних потреб / О. О. Лебедюк // Библиотека ВУЗа на новом этапе развития социальных коммуникаций : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, квітень 2010 р. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський Національний університет залізничного транспорту, 2010. – С. 58.

2009

Лебедюк О. О. Бібліотека ВНЗ як інформаційна модель та інформаційна система / О. О. Лебедюк // Науково-дослідна діяльність спеціальних бібліотек України – важлива складова розвитку сучасного бібліотекознавства [Електронний ресурс] : матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару, листопад 2009 р. / Держ. наук.-пед. бібліотека  України  ім. В. О. Сухомлинського ; редкол.: Артемов Ю. І., Грудініна Н. Д., Плужнікова  Н. С. [та ін.]. – К., 2009. – С. 191–201. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/datas/upload/files/806885970.doc

Лебедюк О. О. Вплив інформаційного забезпечення на стан науково-дослідної роботи студентів / О. О. Лебедюк // Культура та інформаційне суспільство ХХІ ст. : матеріали всеукраїнської науково-теоретичної конференції молодих учених, квітень 2009 р. – Х., 2009. – С. 99–101.

Лебедюк О. О. Інформаційне обслуговування в бібліотечному центрі ВНЗ, орієнтоване на користувача-науковця / О. О. Лебедюк // Система обслуговування користувачів у вузівській бібліотеці : матеріали Всеукраїнської наукової ювілейної конференції до 110–річчя бібліотеки НГУ, 1–3 жовтня 2009 р.  – Дніпропетровськ : НГУ, 2009. – С. 27–29.

Лебедюк О. О. Інформаційний супровід процесу формування здорового способу життя студентської молоді / О.О. Лебедюк // Вісник Міжнародного дослідного центру «Людина : мова, культура, пізнання» – Кривий Ріг, 2009. – Т. 23(4). – С. 85–89.

Лебедюк О. О. Інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів бібліотеки ВНЗ як показник діяльності її роботи / О. О. Лебедюк // Діяльність бібліотек ВНЗ у світлі модернізації вищої освіти : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, травень 2009 р. – Севастополь : СевНТУ, 2009.

 Лебедюк О. О. Інформаційно-бібліографічне обслуговування науково-дослідницької роботи студентів ВНЗ / О. О. Лебедюк // Соціальні комунікації сучасного світу : матеріали І міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 лютого 2009 р. – Запоріжжя, 2009. – С. 309–312.

Лебедюк О. О. Система інформатизації бібліотеки ВНЗ та її застосування в науково-дослідній роботі студентів / О. О Лебедюк // Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек вищих навчальних закладів : матеріали V науково-практичної  конференції. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. – С. 102–105.

2008

Лебедюк О. О. Бібліотека ВНЗ як центр довідково-інформаційного обслуговування студентів / О. О. Лебедюк // Вісник книжкової палати. – 2008. – № 11. –  С. 15–17.

Лебедюк О. О. Науково-дослідницька робота як засіб підвищення професіоналізму студентів педагогічного університету / О. О. Лебедюк // Культура та інформаційне суспільство ХХІ ст. : матеріали всеукраїнської науково-теоретичної конференції молодих учених, 24–25 квітня 2008 р. – Х.: ХДАК, 2008. – С. 248–249.

2007

Лебедюк О. О. Удосконалення бібліотечно-бібліографічного обслуговування в бібліотеці ВНЗ / О. О. Лебедюк // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наукових праць. – Кривий Ріг, 2007. – Вип. 20. – С. 227–253.

Лебедюк О. О. Інформаційне забезпечення наукової роботи студентів ВНЗ / О.О. Лебедюк // Г. С. Сковорода та проблеми формування особистості : матеріали науково-практичної конференції в межах Великого проекту «Григорій Сковорода – 300», 18–19 жовтня 2007 р. – Х.: ХДСГУ, 2007. – С. 27–31.

Лебедюк О. О. Трансформація довідково-бібліографічного апарату бібліотеки як засіб підвищення ефективності її роботи / О. О. Лебедюк // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наукових праць. – Кривий Ріг, 2007. – Вип. 19. – С. 249–253.

2006

Лебедюк О. О. Діяльність вузівських бібліотек з інформаційного забезпечення наукової роботи / О. О. Лебедюк // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : проблеми науки, освіти, практики : зб. матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – К., 2006. – С. 120–121.

Навігація
Відкритий доступ

Copyright MyCorp © 2020