Єдина Країна! Единая Страна!

БІБЛІОТЕКА
ДВНЗ "Криворізький державний педагогічний університет"Навігація
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Нові надходження книг викладачів (ІІІ квартал 2015 р.)

Нові надходження книг викладачів
Криворізького педагогічного інституту
ДВНЗ «Криворізький національний університет»

ІІІ квартал 2015 р.

 

159.9(082)
А 43  Актуальні проблеми психології в закладах освіти : зб. наук праць. Вип. 5 / відп. ред. Н. М. Токарева. – Кривий Ріг : ТОВ ВНП «Інтерсервіс», 2015. – 310 с.

     У Вип. 5 висвітлено загальнотеоретичні аспекти психологічної науки. Онтогенетичні, соціально-психологічні дослідження, особливості психологічного супроводу дошкільників, школярів і студентів у закладах освіти, прикладні аспекти застосування психологічних знань, представлені науковим колективом кафедри загальної та вікової психології КПІ ДВНЗ «КНУ» та інших ВНЗ, а також польськими, словацькими та білоруськими науковцями, практичними психологами закладів освіти, що свідчать про різноманітність науково-практичних інтересів психологічної спільноти.
      У даному випуску представлено статті викладачів КПІ:
Даценко О. А. Проблема автобіографічної пам'яті у вимірі психологічного фундаменталізму
Маліцька Л. Б. Психологічні аспекти невротичних розладів особистості
Пилипенко К. В. Використання нових інформаційних технологій у викладанні психологічних дисциплін майбутнім педагогам
Пінська О. Л. Психологічні основи формування готовності студентів до професійно-педагогічної діяльності
Ткаченко О. А. Моделювання текстуального простору діалогічної навчальної ситуації
Токарева Н. М. Розвивальний потенціал педагогічного спілкування у вимірах освітнього простору
Устименко С. Ф. Креативність як умова ефективності інноваційної діяльності педагога
Халік О. О. Використання методики "Сімейна дошка" в психологічному консультуванні та психотерапії
Шамне А. В. Врахування вікових особливостей підлітків в організації групових корекційних (тренінгових) занять
Шамне А. В. (співавт.) Проблема вікової кризи у психології та педагогіці
     Матеріали збірника адресовано науковцям – фахівцям у галузі психологічної науки, психологам-практикам, аспірантам, студентам.

 

 

37(477.63)(082)
П 24        Педагогічне Криворіжжя : педагогічний альманах. Т. 1 / редкол.: В. А. Гаманюк, З. М. Мірошник, Т. М. Мішеніна, Л. Л. Сушенцева, О. В. Бондаренко, І. А. Волощук, А. М. Король, І. Є. Макаренко ; гол. ред. Т. О. Дороніна. – Кривий Ріг : ВЦ КПІ ДВНЗ «КНУ», 2015. – 100 с.

    У Вип. 1 представлено матеріали регіонального науково-практичного семінару «Інноваційна педагогічна діяльність як фактор попередження емоційного вигоряння вчителя». У статтях розглянуто інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу в школі; розкрито інтелектуальні та емоційні фактори у системі інноваційної педагогічної діяльності. Розглянуто проблеми основної теми семінару – емоційного вигоряння педагога та шляхи подолання стресогенних тенденцій вчительської праці.
   У даному випуску представлено статті викладачів КПІ:
Ейвас Л. Ф. Ризики професійної дезадаптації вчителів образотворчості в середніх закладах освіти
Зеленкова Н. І. (співавт.) Інноваційні підходи до організації компетентнісного навчання
Кучерган Є. В. Стресогенні тенденції в професійному становленні вчителів
Макаренко І. Є. Синдром емоційного вигоряння педагога як результат хронічного стресу
Садова В. В. (співавт.) Сучасні інформаційно-комп'ютерні технології як провідний засіб попередження емоційного вигоряння вчителя
Щербина С. М. (співавт.) Педагогічні умови успішного забезпечення здоров’я збереження школярів вальдорфської школи
  Для викладачів ВНЗ, учителів загальноосвітніх закладів, практичних психологів, аспірантів, студентів.

 

 

37.016:796.3(082)
В 67 Волейбол у фізичному вихованні студентської та учнівської молоді : зб. матеріалів Всеукраїнської науково-методичної конференції, Кривий Ріг, 21 травня 2015 р. / редкол.: В. Є. Андріанов, В. І. Марчик, В. В. Шутько. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2015. – 204 с.

     Збірник матеріалів конференції є підсумком науково-методичної роботи кафедри фізичної культури та методики її викладання над темою «Фізичне виховання студента в процесі формування його професійної компетенції». У збірнику вміщено також праці викладачів інших вищих та загальноосвітніх навчальних закладів з проблем ігрових видів спорту, насамперед волейболу. Розкрито історичні й організаційно-методичні аспекти фізичної культури.
У даному випуску представлено статті викладачів КПІ:
Андріанов В. Є. (співавт.) Про розвиток фізичної культури і спорту на Криворіжжі у 2014 році
Андріанов Т. В. Загальнорозвиваючі вправи у підготовці боксерів і волейболістів
Василенко В. В. Технічна підготовка волейболістів на етапі спеціалізованої базової підготовки
Карпов  В. І., Шутько В. В. Застосування ігрового та змагального методу на уроках фізичної культури з волейболу
Макаренко Н. Г. Систематизація та аналіз результатів Олімпійських ігор з волейболу
Марчик В. І., Мінжоріна І. Л.  Ефективність змістовного модулю «Волейбол» на другому курсі ВНЗ
Перекопський С. Ю. (співавт.) Вплив рухової активності на емоційний стан студентів
Письменний О. М. (співавт.) Залежність успішності гри у волейбол від темпераменту учнів
Поліщук С. В., Переверзєва С. В. Розвиток рухливих здібностей молоді засобом гри у волейбол
Порохненко О. В. (співавт.) Система спортивної підготовки волейболістів
Пустильник О. С. (співавт.) Волейбол як засіб фізичного виховання дітей та молоді
Рудь  И. С. Тактика игры и технико-тактическая подготовка юных волейболистов
Терещенко О. П. Аналіз захворюваності дитячого населення міста Кривого Рогу
Шутько В. В. До методики викладання предмету «Рухливі ігри» у майбутніх учителів початкових класів
     Адресовано викладачам, фахівцям з фізичного виховання, тренерам, студентам – майбутнім учителям фізичної культури.

 

 

373.2(082)
Д 71   Дошкільна освіта: проблеми, пошуки, інновації : зб. наук. і навч.-метод. праць. Вип. 4 / редкол.: О. В. Ковшар, Р. В. Кондратенко, Л. В. Кужільна, Н. Г. Недодатко. – Кривий Ріг, 2014. – 284 с.

     У Вип. 4 представлено наукові та навчально-методичні статті викладачів вищих педагогічних навчальних закладів та педагогів дошкільних навчальних закладів м. Кривого Рога з актуальних питань дошкільної освіти. Представлено результати теоретичних й методичних досліджень з проблем виховання та розвитку дітей дошкільного віку.
             У даному випуску представлено статті викладачів КПІ:
Бадіца М. В. (співавт.) Розвиток творчих здібностей у дітей засобом витинання
Ковшар О. В. Аналіз сучасних наукових досліджень з проблеми наступності і перспективності дошкільної та початкової ланок освіти
Кондратенко Р. В. Експериментальна діяльність в умовах дошкільного навчального закладу
Коновалова К. І. Роль наступності між дошкільною та початковою ланками освіти у формуванні особистості дитини
Кужільна Л. В. Розвиток мовленнєвої творчості дошкільника у процесі роботи з поетичними творами Л. Костенко у дошкільному закладі
Недодатко Н. Г. Використання авторської казки природознавчого змісту в екологічному вихованні дошкільників
   Для викладачів вищих педагогічних навчальних закладів, керівників і вихователів дошкільних навчальних закладів, студентів, які навчаються за спеціальністю «Дошкільна освіта».

 

 

373.2.015.3(075)
К 64     Кондратенко Р. В. Діагностичний супровід розвитку та виховання старших дошкільників : навчально-методичний посібник / Р. В. Кондратенко, В. Ф. Олійник, І. В. Онищенко ; за заг. ред. В. Ф. Олійник. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2015. – 224 с.

     У навчально-методичному посібнику, співавторами якого є доцент кафедри дошкільної освіти Руслана Василівна Кондратенко та доцент кафедри теорії і практики початкової освіти Ірина Володимирівна Онищенко подано психолого-педагогічну характеристику старшого дошкільника, розкрито основні методи та методики здійснення діагностичного супроводу розвитку та виховання дитини старшого дошкільного віку. Запропоновано діагностичний комплекс методик за освітянськими лініями: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Мовлення дитини». Висвітлено сутність готовності дитини до навчання в школі та рекомендовано застосування діагностичних методик з визначення готовності дитини до шкільного навчання.
     Для студентів спеціальностей «Дошкільна освіта», «Практична психологія», викладачів вищих педагогічних навчальних закладів.

 

 

373.3:[159.952:811.161.2](075)
Ш 83      Шпачук Л. Р. Розвиток уваги першокласників у період навчання грамоти : методичний посібник / Л. Р. Шпачук, Т. І. Плескун. – Кривий Ріг, 2015. – 67 с.

     У посібнику, співавтором якого є доцент кафедри змісту і методики початкового навчання Любов Раїсівна Шпачук, окреслено психолого-педагогічні та методичні основи організації роботи з розвитку уваги першокласників. Висвітлено ефективні шляхи розвитку уваги першокласників у реальних навчальних умовах періоду навчання грамоти. Запропоновано систему корекційних вправ і завдань для розвитку уваги, зокрема у контексті нетрадиційних уроків навчання грамоти.
     Для вчителів початкових класів, студентів – майбутніх педагогів.

 

 

373.55:51
Л 68 Ловянова Ірина. Професійно спрямоване навчання математики у профільній школі: теоретичний аспект : монографія / Ірина Ловянова. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – 368 с.

     У монографії доктора педагогічних наук, доцента кафедри математики та методики її навчання Ірини Василівни Ловянової висвітлено методичну систему навчання математики у старшій профільній школі, орієнтовану на формування професійної спрямованості особистості старшокласника. Викладено психолого-педагогічні основи навчання старшокласників математики; представлено предметно-математичну компетентнісну модель випускника старшої школи, орієнтовану на певний профіль навчання. Запропоновано методи, форми і засоби навчання математики у профільній школі на засадах задачного підходу до формування змісту.
     Для науково-педагогічних працівників, викладачів, педагогічних ВНЗ, учителів, аспірантів, студентів фізико-математичних факультетів.

 

 

378(082)
П 24     Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. Вип. 44 / редкол.: Т. О. Дороніна, В. А. Гаманюк, О. А. Коновал, Т. М. Мішеніна, І. В. Шелевицький, Я. В. Шрамко ; гол. ред. З. П. Бакум. – Кривий Ріг : ДВНЗ «КНУ», 2015. – 391 с.

     У Вип. 44 розглянуто теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої та загальноосвітньої школи; розкрито питання педагогічної освіти в Україні та зарубіжних країнах; висвітлено окремі аспекти професійної підготовки педагогів.
       У даному випуску представлено статті викладачів КПІ: 
Андрианов В. Е.Проблемы физической рекреации молодежи в высших учебных заведениях
Армаш Т. Формування предметних компетентностей майбутніх учителів інформатики на практичних заняттях з лінійної алгебри
Гаманюк В.(співавт.) Проблеми модернізації системи іншомовної педагогічної освіти в Україні
Драшко О. Особливості підготовки вчителів технології: ретроспективний аналіз
Дрогайцев О. Роль початкового етапу в навчанні іноземної мови в середній школі
Іншаков А. Діяльнісний підхід до організації словникової роботи з дітьми старшого дошкільного віку
Марків В. Шляхи організації взаємодії вчителя й учнів у навчально-виховному процесі початкової школи
Мішеніна Т. Формування предметної компетентності у майбутніх філологів педагогічних вишів у процесі вивчення латини
Соловйова Н., Ігнатюк Н. Розвиток універсальних умінь в процесі читання іншомовних текстів
Устінова В. Відбір та структурування змісту навчальної інформації
Рекомендовано науковцям, викладачам, аспірантам, студентам.

 

 

378:[37.011.3-051:5]
Л 13        Лаврентьєва О. О. Розвиток методологічної культури майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі професійної підготовки: теоретико-методичний аспект : монографія / за ред. Л. О. Хомич. – Київ : КНТ, 2014. – 456 с.

     Олена Олександрівна Лаврентьєва, доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки присвятила монографію аналізу й обґрунтуванню теоретичних і методичних засад розвитку методологічної культури майбутніх учителів природничих дисциплін. Проаналізовано теорію і практику, специфіку та особливості змісту професійної підготовки майбутнього вчителя природничих дисциплін. Проаналізовано функціональні характеристики та компоненти методологічної культури майбутнього вчителя. Представлено методику розвитку методологічної культури студентів вищої педагогічної школи в процесі професійної підготовки.
     Адресовано педагогам загальноосвітніх та вищих педагогічних шкіл, працівникам органів управління освітою, аспірантам, докторантам, науковцям, студентам – майбутнім педагогам, усім тим, хто опікується проблемами вдосконалення й підвищення якості професійної підготовки вчителів природничих дисциплін.

 

 

378:[377:331.55](082)
Ф 79  Формування професійно мобільного фахівця: європейський вимір : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 23–24 квітня 2015 р.) / Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «КНУ» ; за ред. Л. Л. Сушенцевої. – Кривий Ріг, 2015. – 128 с.

     У збірнику відображено матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Проаналізовано теоретико-методичні засади формування професійно мобільного фахівця в умовах євроінтеграційних процесів у суспільстві, формування професійно мобільного фахівця в умовах соціального партнерства в системі «школа–ПТНЗ–ВНЗ–підприємство», систему роботи професійно-технічного навчального закладу з формування професійно мобільного кваліфікованого робітника, педагогічні умови формування мобільності учнів загальноосвітньої школи в процесі трудового і профільного навчання та роль професійної мобільності в кар’єрному зростанні майбутнього фахівця.
       У збірнику представлено статті викладачів КПІ: 
Антоненко І., Кучма О. Використання навчальної екскурсії на лабораторних заняттях з загальнотехнічних дисциплін
Божко Л. До проблеми професійної мобільності фахівця
Гнілуша Н. Формування професійно мобільного фахівця-еколога в університетах у контексті евроінтеграційних процесів у суспільстві
Емельова А. Досвід організації трудового навчання в трудовій школі (кінець ХІХ - початок ХХ ст.)
Крижанівський М. Методика формотворчого процесу на заняттях ДПМ спеціальності технологій і креслення
Сушенцев О. Є. Формування професійно мобільного робітника в умовах соціального партнерства
Сушенцева Л. Прогностичне обґрунтування формування професійної мобільності в умовах модернізації освіти в Україні
Цись О. Формування професійної мобільності майбутніх фахівців з точки зору системного і особистісно орієнтованого
Адресовано науковцям, педагогам-практикам загальноосвітніх шкіл, викладачам професійно-технічних навчальних закладів, коледжів і вищих навчальних закладів.

 

 

537(076.5)
Е 50  Електрика та магнетизм : лабораторний практикум : методичний посібник для організації самостійної роботи студентів фізичних спеціальностей / уклад.: В. М. Здещиц, В. П. Ржепецький. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2015. – 88 с.

     Укладачами навчального посібника є Валерій Максимович Здещиц – доктор технічних наук, професор кафедри фізики та методики її навчання і Ржепецький Василь Петрович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики та методики її навчання. Подано загальні методичні рекомендації до проведення лабораторного практикуму. Висвітлено принципи роботи осцилографів. Запропоновано 14 лабораторних робіт з курсу «Електрика і магнетизм».
     Адресовано студентам фізичних спеціальностей ВНЗ для самостійної роботи.

 

 

539.1(075.8)
С 89   Субатомна фізика : навч. посіб. для самостійної роботи студентів / укладач В. М. Здешиц. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2015. – 149 с.

     Укладачем навчального посібника є Валерій Максимович Здещиц – доктор технічних наук, професор кафедри фізики та методики її навчання. Основною метою посібника є розширення світогляду студентів, розуміння будови Всесвіту і меж сучасної науки. Розглянуто сучасні інструменти фізики високих енергій; подано відомості з галузі ядра і фізики елементарних частинок і наведено термінологію. У посібнику відображено найсучасніші тенденції фізики елементарних та фундаментальних частинок.
     Адресовано студентам фізичних спеціальностей ВНЗ, особливо для самостійної роботи над матеріалом лекцій з дисципліни «Фізика ядра і фізика елементарних частинок».

 

 

811.161.2(082)
Ф 54  Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. Вип. 12 / редкол.: Ж. К. Колоїз (відп. ред.), Г. М. Віняр, С. І. Ковпік, А. В. Козлов, Н. М. Малюга, Н. М. Шарманова. – Кривий Ріг, 2015. – 290 с.

     У вип. 12 порушено актуальні проблеми сучасної філології. Розглянуто традиційні й нетрадиційні підходи до різних лінгвістичних та літературознавчих явищ. Розкрито питання структури і семантики мовних одиниць, лінгвістики і поетики тексту. Представлено важливі аспекти викладання мов у школі та ВНЗ.
      Для науковців-філологів і вчителів-словесників навчальних закладів.
      У даному випуску представлено статті викладачів КПІ:
Березовська-Савчук Н. А. Структурні особливості паремій із предикатами стану в українській мові
Білоконенко Л. А. Типи комунікативної поведінки індивідуумів на стадії розвитку міжособистісного конфлікту
Гаманюк В. А. (співавт.) Модель наскрізного мовного курикулуму у освіті ЄС
Демиденко Г. Г. Робота вчителя над засвоєнням фразеологізмів, що ілюструють невербальну поведінку українців
Ільїна Т. А. Своєрідність поетичної творчості Георга Тракля - австрійського поета епохи раннього експресіонізму
Іншаков А. Є. Лексеми на позначення червоного кольору в пам'ятках ХІ-ХІІІ ст.
Іншаков І. Є. Особливості композитів-одоративів у пам'ятках української мови ХІ-ХІІІ ст.
Іншакова І. О. Походження форманта -ота (-ета) та його функції в праслов'янській мові
Карпюк В. А. Конотативний аспект дієслівної номінації в сучасній німецькій мові
Качайло К. А. Функціонування іменників-демінутивів у текстах історичних співанок-хронік
Колоїз Ж. В. Філософський діапазон афоризмів у психологічній розвідці Марії Матіос "Щоденник страченої"
Лопатич Р. В. Система вправ для розвитку логічної культури на заняттях іноземної мови
Малюга Н. М. Продукування фемінативів як спосіб подолання гендерної асиметрії в мові
Мішеніна Т. М. Стилетвірний потенціал засобів музикальності ранньої лірики Павла Тичини
Устінова В. О. Роль запозичень у сучасній німецькій мові моди
Шарманова Н. М. Мовні кліше в мас-медійній комунікації: особливості маніпулятивного впливу
Щербак С. В. Художньо-стильові особливості народної казки "Купідон та Психея"

 

 

811.161.236-112(076.5)
К 61    Колоїз Жанна. Історична граматика української мови : практичний довідник / Жанна Колоїз. – Кривий Ріг, 2014. – 76 с.

     Автор посібника – Жанна Василівна Колоїз – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови. Практичний довідник містить теоретичні відомості та систему завдань, скерованих на практичне засвоєння закономірностей розвитку фонетичної та морфологічної будови української мови. Спираючись на дані порівняльного мовознавства, діалектології, сучасної української літературної мови, студенти матимуть змогу простежити становлення фонетичного та морфологічного рівнів мови.
     Для студентів факультету української філології.

 

 

811.161.2:39(075.8)
Ш 26          Шарманова Н. М. Етнолінгвістика : навч. посіб. для студентів факультету української філології / Н. М. Шарманова ; за ред. Ж. В. Колоїз. – Кривий Ріг : НПП АСТЕРІКС, 2015. – 192 с.

     Навчальний посібник кандидата філологічних наук, доцента кафедри української мови Наталі Миколаївни Шарманової розкриває систему теоретичної і практичної підготовки майбутнього словесника з актуальних питань української етнолінгвістики. Теоретичний курс дає змогу опанувати процеси категоризації й концептуалізації світу, репрезентованих у мовному просторі як генераторі й інтегративному носієві універсальної та ідіоетнічної інформації, смислове ядро якої генетично пов’язане з концептосферою української лінгвокультури, етнічними образами, міфологемами, архетипами, національними символами й ціннісно-смисловою парадигмою української ментальності. Запропонований практикум спрямований на засвоєння специфіки лінгвальних одиниць в епідигматиці мовної свідомості, що зберігає образ світу, сформований у соціально-культурних аналах історичної пам’яті народу як аксіологічний інваріант етнолінгвістичної моделі «мова – нація – культура». Навчально-методичні матеріали спрямовані на осмислення студентами національних ментально-лінгвальних комплексів у світлі єдиного етнокультурного простору, який моделює фрагменти україномовної картини світу.
     Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

   

 

821.161.2.09(075)
Г 13          Стрюк Л. Б. Микола Хвильовий : навчально-методичний посібник / Н. М. Гаєвська, О. В. Пилипей, Л. Б. Стрюк. – Київ : Логос, 2015. – 256 с.

     У посібнику, співавтором якого є кандидат філологічних наук, професор кафедри української та світової літератур Лариса Борисівна Стрюк, розглянуто життєвий і творчий шлях Миколи Хвильового – визначного майстра художнього слова ХХ ст. – поета, прозаїка, літературного критика, публіциста, громадського діяча. Схарактеризовано жанрові форми прози письменника, прослідковано генетичний зв'язок між поезією і малою прозою. Подано розширену тематику самостійних робіт (з бібліографією до них), а також матеріал, який може бути використаний при підготовці тем, що пропонуються авторами.
     Для студентів-філологів, учителів-словесників, викладачів філологічних дисциплін ВНЗ, а також для всіх, хто цікавиться творчістю Миколи Хвильового.

 

 

94(=411.16)(477)«1850/1900»
Я 96         Яшин Вадим. Традиціоналізм і модернізація. Єврейське населення Катеринославщини й Херсонщини в соціально-культурних та економічних процесах другої половини ХІХ століття : монографія / Вадим Яшин ; за заг. ред. С. І. Світленка ; КПІ ДВНЗ «КНУ». – Кривий Ріг : вид. Р. А. Козлов, 2013. – 280 с.

     У монографії кандидата історичних наук, доцента кафедри всесвітньої історії Вадима Олександровича Яшина висвітлено соціально-культурний та економічний розвиток єврейського населення Катеринославської та Херсонської губерній у другій половині ХІХ століття. Охарактеризовано розвиток єврейських громад як своєрідних соціокультурних утворень. Проаналізовано особливості формування, структури та модернізаційного розвитку єврейських громад. Досліджено виробничий та інвестиційний внесок єврейського підприємництва в поступ економіки регіону. Розглянуто єврейство в освітньо-модернізаційних процесах.
     Для науковців, спеціалістів у галузі юдаїки, викладачів історичних і суспільствознавчих дисциплін, аспірантів, усіх, хто цікавиться історією єврейства.

 

Підготували: О. А. Дікунова, зав. інформаційно-бібліографічного відділу
Ю. С. Душко, бібліограф ІІ кат.

Навігація
Відкритий доступ

Copyright MyCorp © 2020