Єдина Країна! Единая Страна!

БІБЛІОТЕКА
ДВНЗ "Криворізький державний педагогічний університет"Навігація
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

ЗАДЛЯ НАУКИ, УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ, ДЕРЖАВИ (до 130-річчя з дня народження Івана Крип’якевича)

Іван Крип’якевич
(1886-1967)

Академік Іван Петрович Крип’якевич належить до знакових постатей української науки XX ст. як за своїм творчим доробком, так і за діапазоном просвітницької, педагогічної та популяризаторської діяльності. Не випадково його творча спадщина є об’єктом найрізноманітніших дослідницьких зацікавлень. І. Крип’якевич залишив значний і багатогранний доробок – підручники, посібники, програми з історії, публікації в періодичній пресі, цінні рукописи. Праці просвітителя і сьогодні мають загальноісторичну, педагогічну та культурну цінність.

ПРАЦІ ІВАНА КРИП’ЯКЕВИЧА

 

     94(100)

     К 82    Крип’якевич І. Всесвітня історія : у 3 кн. Кн. 1. Стародавні часи / І. Крип’якевич – Київ : Либідь, 1995. – 464 с.

     Праця академіка І. П. Крип’якевича популярний виклад минулого людства від його початку до завершення Першої світової війни і одночасно видатна пам’ятка української історичної думки 30-х років XX  ст. Насиченість фактичним матеріалом дозволяє книжці бути цінним довідником.

     У першій книзі висвітлюється історія стародавніх народів від зародження людства й до часів Римської імперії включно.

     Для студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться всесвітньою історією.

 

 

  94(100)

  К 82    Крип'якевич І. Всесвітня історія : у 3 кн. Кн. 2. Середньовіччя і нові часи / І. Крип’якевич. – Київ : Либідь, 1995. – 424 с.

     У другій книзі «Всесвітньої історії» видатного українського історика Івана Крип’якевича висвітлюються дві значні епохи у поступові людства – середньовіччя й нові часи.

     Для викладачів, науковців, студентів, усіх, хто цікавиться всесвітньою історією.

 

 

     94(100)

     К 82    Крип'якевич І. Всесвітня історія : у 3 кн. Кн. 3. Найновіші часи / І. Крип’якевич. – Київ : Либідь, 1995. – 288 с.

     У третій книзі «Всесвітньої історії» видатного українського історика Івана Крип'якевича висвітлюються події, що відбувалися на Європейському та інших континентах з кінця XVIII до початку XX ст.

     Для викладачів, науковців, студентів, усіх, хто цікавиться всесвітньою історією.

 

 

     94(477)

     К 82       Крип’якевич І. П. Історія України / І. П. Крип’якевич. – Львів : Світ, 1990. – 520 с. – («Пам’ятки історичної думки України»).

     У книзі відомого історика, академіка АН УРСР І  П. Крип’якевича (1886–1967) викладена історія української землі від доісторичних часів до 1910 р. Висвітлено питання розвитку господарства, ремесел, торгівлі, суспільно-політичного устрою, культури, освіти, мистецтва, письменства, науки. Описані стосунки з сусідніми країнами, умови формування громадсько-політичної думки, державності, розквіт і занепад княжої, а пізніше й козацької держави, розвиток національної самобутності та свідомості.

     Для наукових працівників, викладачів, студентів, вчителів та учнів загальноосвітніх шкіл, усіх, хто цікавиться вітчизняною історією.

 

 

     94(477)

     К 82       Крип’якевич І. П. Історія України / І. П. Крип’якевич ; 2-е вид., перероб і доп.– Львів : Світ, 1992. – 520 с. («Пам’ятки історичної думки України»).

     У другому виданні (переробленому і доповнененому) відомого історика, академіка АН УРСР І. П. Крип’якевича (1886–1967) викладена історія української землі від доісторичних часів до 1910 р. Висвітлено питання розвитку господарства, ремесел, торгівлі, суспільно-політичного устрою, культури, освіти, мистецтва, письменства, науки. Описані стосунки з сусідніми країнами, умови формування громадсько-політичної думки, державності, розквіт і занепад княжої, а пізніше й козацької держави, розвиток національної самобутності та свідомості.

     Для наукових працівників, викладачів, студентів, вчителів та учнів загальноосвітніх шкіл, усіх, хто цікавиться вітчизняною історією.

 

 

     94(477)

     К 82       Крип’якевич І. П. Історія України / І. П. Крип’якевич. – Київ : Всеукраїнське товариство «Просвіта», 1992. – 88 с.

     Посібник для учнів молодших і середніх класів охоплює період від Княжої доби до революційних подій 1917–1920 рр. У ньому І. П. Крип’якевич застосував хронологічну систему поділу історії України на п’ять періодів, якої дотримувався до кінця 1920-х років, коли його погляди на періодизацію минулого України дещо змінилися.

 

 

 94(477)

 К 82       Крип’якевич І. П. Коротка історія України / І. П. Крип’якевич. – Дніпропетровськ : Редакційно-видавничий відділ управління по пресі, 1992. – 104 с.

     Це підручник для дітей написаний Іваном Крип’якевичем на замовлення видавництва «Вернигора». Видавці ставили собі за мету втамувати спрагу на історичну літературу саме для дітей молодшого віку, ще не здатних «подолати» праці М. С Грушевського та інших істориків, призначених для дорослих читачів. Книга  служила ідеї національного відродження, в ній висвітлено історію України від найдавніших часів до 1918 року. Видання ілюстроване, доповнене хронологічною таблицею.

     Розраховане на всіх, хто вивчає або цікавиться історією України.

 

 

  94(477)

  К 82       Крип’якевич І. П. Коротка історія України / І. П. Крип’якевич. – Київ : Україна, 1993. – 93 с.

     Зі сторінок книги відомого українського дослідника минулого І. Крип’якевича (1886-1967) постає дійсна не спотворена «класовим підходом» історія нашої Батьківщини від найдавніших часів до 1918 року. Видання ілюстроване, доповнене хронологічною таблицею.

     Розраховане на всіх, хто вивчає або цікавиться історією України.

 

 

     930.85(477)

     И 90        Історія української культури / за заг. ред. І. Крип’якевича. 4-те вид., стереотип. Київ : Либідь, 2002. 656 с.

     Ця грунтовна праця створена видатними українськими вченими й мистецтвознавцями Іваном Крип’якевичем, Володимиром Радзикевичем, Миколою Голубцем, Степаном Чарнецьким та Василем Барвінським у 30-ті роки XX ст. В яскравій та доступній формі автори подають основні відомості про розвиток українського письменства, образотворчого мистецтва, театру та музики від княжої доби до першої третини XX ст. у тісному зв’язку із поступом українського суспільства.

     Іваном Крип’якевичем написані розділи, присвячені побуту українського народу від давніх часів до доби Козацької держави.

     Для викладачів, культурологів, мистецтвознавців, студентів, усіх, хто цікавиться українською культурою.

 

ПУБЛІКАЦІЇ ПРО ІВАНА КРИП’ЯКЕВИЧА

 

 

 

 

       Гошко Д. Іван Крип’якевич – ініціатор співпраці галицьких дослідників із ВУАН / Д. Гошко // Український історичний журнал. – 2010. – № 4. – C. 128–142.

     У 1928 р. Іван Крип’якевич надіслав Михайлові Грушевському записку, в якій виклав широку програму співробітництва галицьких дослідників із ВУАН у царині історичних наук (документ публікується у статті). Передісторія цього проекту, його зміст та спроби реалізації розглянуті на тлі історії співпраці Історичної секції ВУАН із західноукраїнськими вченими. Унаслідок репресій початку 1930-х pp. більшу частину намірів І. Крип’якевича та М. Грушевського, зокрема ідею створення галицької групи вчених у системі ВУАН, так і не було реалізовано.

 

       

          94(477)

       К 82       Дашкевич Я. Іван Крип’якевич – історик України : [вступна стаття] / Я. Дашкевич // Історія України / Крип’якевич І. П. – Львів, 1990. – С. 5–21.

     У вступній статті до видання «Історія України» І. П. Крип’якевича висвітлено життєвий і творчий шлях українського історика.        Крип’якевич одночасно був і академічним вченим, і популяризатором науки. Дві лінії творчості чітко простежуються на майже всіх етапах його наукової діяльності. Автор статті звертає увагу на вузлові наукові проблеми, якими займався науковець, які не завжди можна відірвати від тих життєвих перипетій, які так чи інакше відбивалися на його науковій творчості.

 

 

Іванко А. Б. Найвидатніший учень М. С. Грушевського (І. П. Крип'якевич – історик України) / А. Б. Іванко // Історія та правознавство. – 2011. – № 12. – С. 6–10.

     Той, хто захоче ознайомитись з життям і творчою діяльністю видатного українського історика, опиниться у досить непростій ситуації. Гірка правда така, що на сьогодні немає жодної монографії, окремих проблемних досліджень, навіть вичерпної біографії вченого. І це незважаючи на те, що йдеться про одного з найвидатніших представників української історіографії 20-60-х років XX ст., автора 700-750 друкованих наукових і науково-популярних праць. Автор у своїй статті робить спробу ознайомити читачів з причиною такого ставлення до постаті Івана Крип’якевича.

 

 

  39(477)(075.8)

  К 30       Качкан В. А. За духовний поступ (відсвіти біографії Івана Крип’якевича) // Українське народознавство в іменах : у 2 ч. / В. Качкан. – Київ, 1994. – Ч. 1. – С. 206–216.

     У навчальному посібнику відтворюється життєвий і творчий шлях декількох десятків видатних постатей української духовної культури. Серед визначних істориків України, етнологів та культурологів – М. Максимовича, І. Франка, М. Драгоманова, М. Костомарова, В. Антоновича, М. Грушевського, Д. Яворницького – називається й ім’я Івана Крип’якевича, доктора історичних наук, професора, академіка, заслуженого діяча науки України.

     Для студентів гуманітарних факультетів університетів і педагогічних інститутів.

 

 

Клименко Н. Іван Крип’якевич як автор підручників та посібників з історії / Н. Клименко // Український історичний журнал. – 2011. – № 6. – С. 191–208.

     У статті на основі нових архівних і приватних джерел розглядається постать І. Крип’якевича як автора підручників і посібників з історії. Висвітлюється розвиток освіти у Східній Галичині наприкінці XIX – на початку XX ст. та участь історика у підготовці методичної літератури для україномовного шкільництва. Особлива увага приділяється її загальній характеристиці.

 

 

Клименко Н. П. Іван Крип'якевич як особистість і науковець (за новими джерелами) / Н. П. Клименко // Український історичний журнал. – 2012. – № 6. – С. 96–111.

     На основі нових архівних і приватних джерел розглядається формування особистості І. П. Крип’якевича, становлення його як людини та науковця. Висвітлюється вплив родинного виховання, а також його гімназійного життя та студентського оточення під час навчання у Львівському університеті. Особлива у вага приділяється становленню Івана Крип’якевича як історика.

 

Клименко Н. Історико-краєзнавча спадщина Івана Крип’якевича / Н. Клименко // Краєзнавство. – 2010. – № 1-2. – С. 157–164.

     У статті досліджується краєзнавча діяльність відомого історика Івана Крип’якевича в Східній Галичині першої половини ХХ століття. Розглядаються форми і методи гурткової роботи як з учнями, так і з дорослим населенням, а також висвітлюється праця ученого по збереженню пам’яті людей, які загинули в обороні Батьківщини, популяризації історико-культурної спадщини.

 

 

Клименко Н. П. Штрихи до педагогічної діяльності академіка І. П. Крип’якевича / Н. П. Клименко // Український історичний журнал. – 2008. – № 2. – С. 64–75.

     У статті на основі нових архівних та приватних джерел висвітлюється педагогічна й гімназійна діяльність у 1909-1939 рр. відомого історика І. П. Кригіякевича. Особливу увагу звернено на його участь, як члена Українського педагогічного товариства, в українізації шкільництва Галичини, активну працю над розв’язанням проблем національної школи.

 

Крип’якевич Іван (1856-1967) // Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. Кн. 2. ХХ століття / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ, 2005. – С. 361–364.

     У статті подано короткі біографічні дані про історика. Проаналізовано основні праці Івана Крип’якевича. Підкреслено, що погляди вченого не раз змінювалися протягом життя. З палкого послідовника ідей М. С. Грушевського в середини 1910-х років він став прихильником державницької школи в українській історіографії. Підтримуючи ідею автохтонності українського народу, історик (на час написання навчальних книг з історії України) вважав Київську Русь державою лише українського народу, а ворожнечу між українським та російським народами – споконвічною.

 

 

Пироженко Л.  Вклад Івана Крип’якевича в популяризацію історії України / Л. Пироженко // Історія в школі. – 2006. – № 7. – С. 11–15.

     Погляди вченого на український історичний  процес не раз змінювались протягом життя. З палкого послідовника ідей Грушевського Крип’якевич в середині 1910-х рр. став прихильником державницької школи в українській історіографії. Підтримуючи ідею автохтонності українського народу, історик (на час написання навчальних книг з історії України) вважав Київську Русь державою лише українського народу, а  ворожнечу між українським та російським народами споконвічною.

 

 

Рожнятовська О. А. Задля науки, нації, держави / О. А. Рожнятовська // Календар знаменних і памятних дат. – 2006. – ІІ квартал. – С. 85–92.

     Статтю присвячено 120-річниці із дня народження одного із найвизначніших українських істориків ХХ століття який гідно продовжив справу свого вчителя – засновника української історіографії академіка Михайла Грушевського.

 

 

Навігація
Відкритий доступ

Copyright MyCorp © 2019